Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar, i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland.
Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

Bildspel SvxLink

SK7RFL • SK7RN • SK7JL • SK5BN

SvxLink >•< DMR
Brandmeister talgrupp 240721

DMR-repeater

BM 240717 • DMR+ • TGIF

Aktuellt   - Läs mera

Trafik från DMR och EchoLink visas endast om en talgrupp på SvxLink samtidigt är aktiv. Använd i stället Mottagarlistor för detta.

Driftinformation 

  • Alla system fungerar utan anmärkning.

Våra frekvenser  - Läs mera
- SK7RFL FM     2m   R0  145,600 -600 kHz 79,7   'E'
- SK7RFL FM     70cm RU0 434,600   -2 MHz 79,7   
'I'
- SK7RFL MMDVM  70cm DMR 434,550   -2 MHz CC:7   
'D'           Även YSF och D-Star

SK7RFL är sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland samt SK7JL & SK5BN.

- SK7RN-N   Böda         R6  145,750    'N'

- SK7RN-C   Borgholm     R2x 145,6625   'C'

- SK7RN-C   Borgholm     RU7 434,775    'R'           Kräver subton in, t ex 79,7 Hz.

- SK7RN-S   Mörbylånga   R1  145,625    'S'

- SK7JL     Spjutsbygd   R5  145,725    'J'

- SK5BN     Norrköping   RU0 434,600    'B'

- SM7HZK    Moheda       R1x 145,6375   'M'           Passar talgrupp 24078

- DMR       Brandmeister tg  240721     'D'

- D-star    DCS010    modul  X          'D'

- YSF       SE-SK7RFL        YSF24078   'D'

- EchoLink  353167           SK7RFL-R   'L'

Sammankopplingen sker helt automatiskt.
  -  Uppkopplingen startar efter första sändningspasset.
  -  Inkommande EchoLink (SK7RFL-R) och DMR (tg 240721) länkas vidare till SK7RN (via intern reflektor).
  -  Lokal trafik från SK7RFL/SK7RN (24078) samt SK7JL (2407151) länkas ut på DMR tg 240721, och vidare till DCS010X.
  -  SK7RNs tre repeatrar är alltid sammankopplade via analog 70cm radio.

Ge analoga repeatrar nytt liv

En QTC-artikel om SvxLink av SM5GXQ

Att bygga en Repeater med SvxLink
En QTC-artikel om SvxLink av SM5GXQ

SvxLink mot nya höjder

En artikel av SM5GXQ.

SvxLink   - Läs mera 
  -  SK7RFL är uppkopplad mot det svenska Nationella Repeaternätverket.
  -  Passade talgrupper: 91, 92, 240, 240,7 24073, 24078, 240501, 240721, 2407151.
  -  Den digitala bryggan (DMR/YSF/D-star) aktiveras samtidigt med talgrupp 24078 och 2407151.
  -  Även anslutning mot "
UK Reflector
"
  -  Även anslutning mot "Funknetz.de Reflector" 

'U'

'T'

EchoLink   - Läs mera
  -  SK7RFL-R

  -  Nodnummer 353167.

'L'

DMR   - Läs mera
  -  DMR-ID: 240717 (=tg 9 lokalt)
  -  DMR-brygga -> SvxLink: 240721 (=tg 6 lokalt), SK7RFL SvxLink=2400513

'D'

  -  Brandmeister

  DMR+

  -  TGIF:

TS1: 924, 927, 240717>9, 6>240721
TS2: 240, 2407, 24073, 240240, 240216, 2410

TS1: 17, 27, 240>80240
TS2: Ref4650>8

TS1: 240, 2407, 240721

D-Star   - Läs mera
  -  RPT1: SK7RFLB
  -  RPT2: SK7RFLG
  -  Default reflektor DCS010B(ej länkad som default - måste aktiveras av användare).

  -  D-star-brygga -> SvxLink: DCS010X.

C4FM/YSF    - Läs mera
  -  Endast uppkoppling mot YSF-reflektorer. Möjlighet till Wires-X saknas.
  -  Ingen default reflektor - måste aktiveras av användare.

  -  YSF-brygga -> SvxLink. Lokal YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.

  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.

  -  Det gäller även denna webbplats.

  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.

  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.

  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.

  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.