Aktivera talgrupp 240 på SvxLink

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

När du startar SK7RFL eller SK7RN, aktiveras automatiskt en lokal talgrupp på SvxLink (24078) som kopplar samman dessa 5 repeaterfrekvenser. Denna talgrupp monitoreras även av SK7JL och SK5BN. Detta sker i bakgrunden och är inget du egentligen behöver känna till. Aktiveringen sker efter första sändningspasset. Andra repeatrar kan ha andra talgrupper som aktiveras på ungefär samma sätt. Detta gör att ditt anrop kan nå flera repeatrar än bara din lokala - dina chanser att få svar på ditt CQ har ökat.

Inkommande anrop på passade talgrupper aktiverar repeatern. Du kan svara utan att veta något om hur det fungerar, och du behöver ingen DTMF. Allt är som vanligt!

Om du vill öka dina chanser till svar ännu mera, behöver du aktivera en talgrupp som täcker ett större område - eller rentav hela landet. För att aktivera en sådan talgrupp, i det här fallet 240, behöver du möjlighet att sända DTMF-kommandon eller subton (CTCSS). Många av våra radiostationer har idag denna möjlighet.

Annars kan du prova att hålla din mobiltelefon framför mikrofonen och låta den sända tonerna. Ge akt på nivån bara, så att den inte blir för hög. Prova dej fram!

Du kan även aktivera talgruppen med subton, t ex 88,5 Hz för talgrupp 240. 

Så här gör du:

Genvägar finns på SK7RFL - SK7RN - SK5BN

Start av talgrupp 240 med DTMF.

Håll inne PTT och slå följande siffror med DTMF: 91240#. Släpp därefter PTT.

På SK7RFL, SK7RN samt SK5BN räcker det med att bara slå 240.

Repeatern kvitterar då verbalt tillbaka med "Talk-group 2-4-0". 

Gör ditt anrop, som nu kommer att gå ut över ca 60+ repeatrar i Sverige. Din chans att få svar har nu ökat väsentligt.

Svx-Portalen kan du se vilka repeatrar som passar talgrupp 240 just nu.

Start av talgrupp 240 med subton.

Välj eller programmera in subton 88,5 Hz på en kanalplats för repeatern.

  1. Sänd bärvåg med subton i minst 1s (när repeatern inte är igång).
  2. Invänta RGR-pipet.
  3. Tryck PTT kort.
  4. Invänta talbesked "Talk-group 2-4-0".
  5. Gör ditt anrop.

Det finns förstås många flera talgrupper, och ännu fler kommandon. Men skall du lära dej en sak - så är aktivering av talgrupp 240 det viktigaste kommandot.

På andra repeatrar finns inte de genvägar som jag skapat. Därför måste man i dessa fall slå ett fullständigt talgruppskommando: 91240#

Du behöver inte vara orolig för att "störa" andra i onödan. Det finns numera en automatisk QSY-funktion, som träder in efter 90 sekunder. De repeatrar som inte är inblandade i samtalet kopplas då bort från QSOt.