C4FM på SK7RFL

Yaesu System Fusion
C4FM
Wires-X

Vi har på prov aktiverat även Yaesu System Fusion (C4FM) på SK7RFLs digitala repeater.
  -  Men repeatern är i första hand avsedd för DMR.
  -  På YSF behöver den aktiveras manuellt från användaren.
  -  Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern.
  -  Du kan inte aktivera YSF, medan det redan pågår QSO på DMR eller D-Star.
  -  Pi-Star kan hantera YSF- och FCS-reflektorer men inte rum på Wires-X.

Lokala QSOn som standard. 
  -  Repeatern är inte länkad till någon reflektor som standard.
  -  Därför blir alla QSOn lokala, tills användaren anktiverar någon reflektor.

YSF-Reflektor måste aktiveras manuellt av användaren.
  -  Då kan trafiken länkas vidare till andra repeatrar också.
  -  För instruktion, se användarmanualen för din radio.
     - Vanligen kan man lista/söka reflektorer med "X-knappen".
     - Reflektorer kan även väljas med "DTMF".
  -  Ansluten reflektor kopplas bort efter 5 minuters inaktivitet.

XLX010 bryggar mellan C4FM | DMR | D-star
  -  Först ansluter man med C4FM mot XLX010 (DTMF #65978).
  -  Modul kan väljas med "Sök->Alla".
  -  Modul kan också väljas med DG-ID enligt nedan.

XLX010
Namn              YSF/FCS    DG-ID   Wires-X   DMR      D-Star 

Sweden            FCS001-10
SM X-Link         XLX010B    11                240240   DCS010B
Sweden Hub        XLX010J    19      27781     240216   DCS010J
SSA Bulletin      XLX010D    13                2410     DSC010D
SM0               XLX010K    20                2400     DCS010K
SM2               XLX010Q    26                2402     DCS010Q
SM3               XLX010S    28                2403     DCS010S
SM4               XLX010T    29                2404     DCS010T
SM5               XLX010U    30                2405     DCS010U
SM6               XLX010V    31                2406     DCS010V
SM7               XLX010W    32                2407     DCS010W
SM Norr           XLX010F    15                24033    DCS010E
SEOH-YSFLINK      YSF30217

SK7RFL                                         240721   DCS010X
SE SM5GXQ         YSF57839                     2405174

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.