Statustablå

SK7JL - Blekinge (Spjutsbygd)
SK7RFL - Öland (Algutsrum)
SK7RN - Öland (S | C | N)
SK5BN - Norrköping

SK7RFL använder en repeaterlogik som kallas SvxLink.
  -  Logiken körs under Linux i en Raspberry Pi enkortsdator.

  -  Läs vidare om SvxLink på www.svxlink.org .
  -  Så här kan man ansluta sin analoga repeater till Svxlink Reflektornätverk.

Funktioner i repeaterlogiken kan styras med kommandon.
  -  Kommandon ges med DTMF-toner.
  -  Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#) - gäller SK7RFL, SK7RN och SK7JL/SK5BN.
  -  På SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ finns genvägar för talgruppsval (ej standard SvxLink).
       - Slå bara numret på önskad talgrupp utan prefixet 91 framför och utan # efter.
        - Många talgrupper kan dessutom förkortas (se listan).
  -  Den officiella talgruppslistan finns på SvxPortalen.
  -  Fullständig kommandolista för SK7RFL, SK7RN samt SK5BN finns här.

SK7RFL är uppkopplad mot det svenska SvxReflector-nätverket.
  -  SvxLink möjliggör samtrafik med många andra repeatrar och simplexnoder.
  -  Se aktuell status för nätet på SvxPortalen.
  -  Nedanstående talgrupper passas statiskt av SK7RFL.
  -  Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg[#].

91       World Wide
92       
Europa
927     
Norden
924     
Svenska språket
240
      Samtliga anslutna repeatrar i Sverige

2407     Repeatrar i SM7
24078    Repeatrar i SM7, Öland, Länktalgrupp SK7RFL - SK7RN
2407151  Egen talgrupp för SK7JL
240721   Egen talgrupp för SK7RFL
240501   Egen talgrupp för SK5BN

Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera repeatern.
  -  Detta gäller inte om repeatern är upptagen av
       - ett lokalt QSO
       - EchoLink
       - DMR

       - trafik på någon annan talgrupp.
  -  Inkommande EchoLink eller DMR kan inte komma in i ett pågående QSO.
     - Utom på den lokala talgruppen 24078.

     - Vid bulletinsändning, då allt är tillåtet.
  -  Det innebär att ett anrop utifrån i princip aldrig kan avbryta ett QSO.

Talgrupp för utgående anrop väljs manuellt med DTMF[91]tg[#].
  -  Styrning med subton (CTCSS) är också implementerat på SK7RFL och SK7RN. 
  -  Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval. 
  -  Genvägar finns på SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ.
       - Se Kommandolistan eller Talgruppslistan.

  -  Lyckat talgruppsval kvitteras verbalt.
  -  Talgruppen anges med nummer eller i vissa fall anropssignal.
  -  Vid första sändning på talgruppen, identifieras sändande repeater med dess anropssignal.
  -  Olika tonkaraktärer kan ange avslutad sändning från olika länkade repeatrar.
       - T ex anges SK7RN med Morse: "R" (N=Böda, C=Borgholm, S=Mörbylånga),
       - SK7RFL med "A",
       - SK5BN med "B" och
       - SM5GXQ med "G".

Om inga kommandon ges, aktiveras istället den lokala klustertalgruppen 24078.
  -  Repeatern är genom denna talgrupp permanent länkad till SK7RN.
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  I samband med detta aktiveras även bryggan till DMR talgrupp 240721.

Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
  -  Detta gäller oavsett om den aktiverats lokalt eller externt.
  -  Vid nedstängning aktiveras åter passning av talgrupper.

Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92[#].
  -  Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
  -  På andra repeatrar aviseras "QSY xx pending". Man kan då följa med i QSY genom att trycka PTT kort.
  -  Efter 15 sekunder hörs "QSY ignored". Det är nu försent att trycka PTT.

  -  Efter detta kan man ändå ge kommandot 93[#] för att följa med i QSY.
  -  Efter 3 minuters QSO sker även en automatisk QSY från talgrupp 240.

Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.
  -  Samma sak gäller om du t ex aktiverar MetarInfo eller Papegoja.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.
   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.
- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.