SvxLink

        SvxLink.org
        Github       
        Svx-Portalen     
        Radio i Norr
        Användarforum
        Sysop-instruktion

SK7RFL använder en repeaterlogik som kallas SvxLink.
  -  Logiken körs under Linux i en Raspberry Pi enkortsdator.

  -  Läs vidare om SvxLink på www.svxlink.org .
  -  Så här kan man ansluta sin analoga repeater till Svxlink Reflektornätverk.

Funktioner i repeaterlogiken kan styras med kommandon.
  -  Kommandon ges med DTMF-toner.
  -  Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#) - gäller SK7RFL, SK7RN och SK7JL/SK5BN.
  -  På SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ finns genvägar för talgruppsval (ej standard SvxLink).
       - Slå bara numret på önskad talgrupp utan prefixet 91 framför och utan # efter.
        - Många talgrupper kan dessutom förkortas (se listan).
  -  Den officiella talgruppslistan finns på SvxPortalen.
  -  Fullständig kommandolista för SK7RFL, SK7RN samt SK5BN finns här.

SK7RFL är uppkopplad mot det svenska SvxReflector-nätverket.
  -  SvxLink möjliggör samtrafik med många andra repeatrar och simplexnoder.
  -  Se aktuell status för nätet på SvxPortalen.
  -  Nedanstående talgrupper passas statiskt av SK7RFL.
  -  Tillfällig passning av ytterligare talgrupper kan läggas till med DTMF-kommandot 94tg[#].

91       World Wide
92       
Europa
927     
Norden
924     
Svenska språket
240
      Samtliga anslutna repeatrar i Sverige

2407     Repeatrar i SM7
24078    Repeatrar i SM7, Öland, Länktalgrupp SK7RFL - SK7RN
2407151  Egen talgrupp för SK7JL
240721   Egen talgrupp för SK7RFL
240501   Egen talgrupp för SK5BN

Inkommande trafik på någon av ovanstående talgrupper kommer automatiskt att aktivera repeatern.
  -  Detta gäller inte om repeatern är upptagen av
       - ett lokalt QSO
       - EchoLink
       - DMR

       - trafik på någon annan talgrupp.
  -  Inkommande EchoLink eller DMR kan inte komma in i ett pågående QSO.
     - Utom på den lokala talgruppen 24078.

     - Vid bulletinsändning, då allt är tillåtet.
  -  Det innebär att ett anrop utifrån i princip aldrig kan avbryta ett QSO.

Talgrupp för utgående anrop väljs manuellt med DTMF[91]tg[#].
  -  Styrning med subton (CTCSS) är också implementerat på SK7RFL och SK7RN. 
  -  Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval. 
  -  Genvägar finns på SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ.
       - Se Kommandolistan eller Talgruppslistan.

  -  Lyckat talgruppsval kvitteras verbalt.
  -  Talgruppen anges med nummer eller i vissa fall anropssignal.
  -  Vid första sändning på talgruppen, identifieras sändande repeater med dess anropssignal.
  -  Olika tonkaraktärer kan ange avslutad sändning från olika länkade repeatrar.
       - T ex anges SK7RN med Morse: "R" (N=Böda, C=Borgholm, S=Mörbylånga),
       - SK7RFL med "A",
       - SK5BN med "B" och
       - SM5GXQ med "G".

Om inga kommandon ges, aktiveras istället den lokala klustertalgruppen 24078.
  -  Repeatern är genom denna talgrupp permanent länkad till SK7RN.
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  I samband med detta aktiveras även bryggan till DMR talgrupp 240721.

Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
  -  Detta gäller oavsett om den aktiverats lokalt eller externt.
  -  Vid nedstängning aktiveras åter passning av talgrupper.

Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92[#].
  -  Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
  -  På andra repeatrar aviseras "QSY xx pending". Man kan då följa med i QSY genom att trycka PTT kort.
  -  Efter 15 sekunder hörs "QSY ignored". Det är nu försent att trycka PTT.

  -  Efter detta kan man ändå ge kommandot 93[#] för att följa med i QSY.
  -  Efter 3 minuters QSO sker även en automatisk QSY från talgrupp 240.

Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.
  -  Samma sak gäller om du t ex aktiverar MetarInfo eller Papegoja.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
      - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
      - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.  
      - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
  -  Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  - Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.
  -  Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Under tiden 08:45-10:00 är repeatern "låst" till bulletintalgruppen 24070.
  -  Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.