Hur når jag Öland från andra noder på SvxLink?

Repeaterskolan - Supplement #1

Kan du nå någon av de noder som är uppkopplade på SvxLink, kan du också få QSO med Ölands 4 repeatrar (SK7RFL och SK7RN).
  -  Du kan förstås även använda EchoLink till SK7RFL-R.

Man kan aktivera talgrupp med subton.
  -  Vilken subton du bör använda, framgår av listan "CTCSS map table" på SvxPortalen.

  -  Subton 136,5 Hz öppnar noden, utan att aktivera någon talgrupp.
       - Det gäller just nu inte noden SK3W.

  -  Vill du direkt aktivera talgrupp 2407, är subtonen 156,7 Hz.
  -  Just nu är det bara SK7RFL och SK7RN som lyssnar på 2407.

Ett alternativ är att använda subton 136,5 Hz och sedan ge kommandon med DTMF.
  -  Vill du göra ett anrop på en talgrupp, slå då 91 följt av talgruppens nummer.
       - Glöm inte att avsluta med "fyrkant" (#).  Krävs inte på SK7RFL och Sk7RN.
  -  Väljer du talgrupp med 91, faller det kopplet efter 30 sekunders inaktivitet.
  -  Vill du lyssna av trafik från Öland, använder du istället kommandot 94.
  -  Slå t ex 9424078# respektive 9424070# enligt nedan.

  -  24078 är den talgrupp som används för sammankoppling av SK7RFL och SK7RN.
  -  24070 är den talgrupp som används vid bulletinen på söndag morgon kl 09:00.
        - Talgruppen är aktiv mellan 08:30-10:00.

  -  Passad talgrupp har timeout 60 minuter.

Du kan förstås även använda DMR. 
  -  Du kan aktivera DMR talgrupp 240717, för att nå SK7RFL DMR-repeater.
  -  Du kommer då ut på talgrupp 9 (TS1) lokalt på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Lägger du 240717 i din hotspot, kommer du att höra all lokal trafik från SK7RFL DMR.
  -  Du kan aktivera DMR talgrupp 240721, för att nå SK7RFL FM-repeater.
  -  Bryggan är automatiskt aktiverad under bulletinsändning på talgrupp 24070.