Överkurs

Denna sida riktar sig främst till sysops, som eventuellt är nyfikna på de avancerade lösningar som finns på repeatrarna på Öland och i Norrköping. För användarinstruktioner hänvisas istället till Supplement 23.


Det mesta utgår från SM5GXQs utvecklingsmiljö, dvs SM5GXQ Simplexnod på 145,2375.


Nedan visas ett urval av bilderna i bildspelet.

  -  De flesta bilderna i full bredd är bildspel, som du kan bläddra i med pilarna till höger och vänster om bilden.

  -  Alla bilder är klickbara, så de kan visas i full storlek.

Bildspel  

Topologi
Start från SK7RFL
Start från SK7RN
Start från SK7JL
Start från SK5BN
Start från talgrupp 2405
Start från talgrupp 2407

Bildspel  

Samtrafik
SM5GXQ Simplexnod: BM  TGIF  YSF  SvxLink
SM5GXQ SK7RFL SK7RN SvxLink:  Sverige –  UK – Tyskland

Bildspel  

Kommandon
Talgruppskommandon SvxLink
DMR-kommandon
D-star kommandon
kommandon-5