Digitala moder på SK7RFL

DMR
Yaesu System Fusion
D-star

SK7RFL är utrustad med en digital repeater (DMR | YSF | D-Star).
  -  Den är i första hand avsedd för DMR.
  -  Men vi har på prov även öppnat YSF/C4FM och D-Star.
  -  Dessa moder kräver då manuell aktivering från användare.
  -  Endast ett mode kan köras samtidigt på SK7RFL!

Dator/modem
  -  Pi-Star
  -  MMDVM-modem
  -  Raspberry Pi 3B+

Teknik  - Läs mera
  -  Frekvens: 434.550
  -  Shift: -2 MHz
  -  Vi delar antenner med SK7RFL 70cm-repeater.

DMR  - Läs mera
  -  CC:7
  -  Brandmeister ID: 240717 240721 (2400513)
  -  TS1: [6] 9 924 927
  -  TS2: 240 2407 24073 240240 24024 240216 2410
  -  Talgrupp 6 lokalt bryggas mot BM tg 240721 samt SK7RFL FM-repeatrar.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, gäller detta även SK7RN.
  -  Talgrupp 9 lokalt bryggas mot BM tg 240717.
  -  Repeatern passar även talgrupper på DMR+ samt TGIF-näten.

D-star  - Läs mera
  -  RPT1: SK7RFLB
  -  RPT2: SK7RFLG
  -  Default reflektor: DCS010B (ej ansluten - måste aktiveras av användare).

YSF/C4FM  - Läs mera
  -  Ingen default reflektor ansluten (måste aktiveras av användare).

Bryggade talgrupper och reflektorer

Namn           DMR       D-star    YSF@XLX010  YSF        Wires-X
SM X-link      240240    DCS010B   XLX010B     
Sweden Hub     240216    DCS010J   XLX010J     YSF89207   27781
SSA-bulletin   2410      DCS010D   XLX010J     
SM0            2400      DCS010K   XLX010K     
SM2            2402      DCS010Q   XLX010Q
SM3            2403      DCS010S   XLX010S
SM Norr        24033     DCS010F   XLX010F
SM4            2404      DCS010T   XLX010T
SM5            2405      DCS010U   XLX010U
SM6            2406      DCS010V   XLX010V
SM7            2407      DCS010W   XLX010W
SK7RFL         240721    DCS010X   XLX010X

SE SK5BN       240501                          YSF24051
SE SM5GXQ      2405174                         YSF57839

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.