Våra länkade Repeatrar

Repeaterskolan - Lektion #2

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

Statustablå

SK7JL - Blekinge (Spjutsbygd)
SK7RFL - Öland (Algutsrum)
SK7RN - Öland (S | C | N)
SK5BN - Norrköping

I SK7RFL är 2m och 70cm sammanbyggt.
  -  Sändarna ligger parallellt.
  -  Öppnar du t ex via 2m så startar både 2m och 70cm direkt.
  -  Mottagarna går genom en sk Voter, där den starkaste signalen vinner.

I SK7RNs tre repeatrar används simplex-länkar på 70cm.
  -  När du startar t ex Böda, så är det först endast den repeatern som går upp.
  -  Det krävs ett sändningspass efter start för att Borgholm och Mörbylånga skall starta.
  -  Eftersom länken är simplex, kan du inte avbryta någon som sänder.

Internet används för sammankopplingen av SK7RFL och SK7RN.
  -  SvxLink talgrupp 24078

För att man eventuellt skall kunna ge kommandon till den lokala repeatern, så är det första sändningspasset alltid lokalt. 
  -  Från och med andra sändningspasset aktiveras det andra repeaternätet (tg 24078).

Vill du vara säker på att ditt anrop även startar den andra repeatern - då måste du göra ett extra sändningspass, innan du gör ditt anrop.
  -  Tryck PTT helt kort och invänta pipet.
  -  Gör därefter ditt anrop som vanligt.

Det är Borgholms-repeatern som sköter länkningen mot SK7RFL och eventuellt andra repeatrar.
  -  Böda och Mörbylånga sänder först en kvittenston (1000 Hz) efter mottaget kommando.
  -  Verbal kvittens kommer därefter från Borgholm.
  -  Detta kan dröja en stund - ge inga andra kommandon under tiden.

SK7RFL har även en brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink). 
  -  Bryggan aktiveras från DMR-repeatern genom att sända på talgrupp 6 (TS1).
  -  Bryggan aktiveras från annan repeater eller hotspot med talgrupp 240721.
  -  Bryggan aktiveras även från D-star, reflektor DCS010, modul X. 
  -  Bryggan aktiveras från SK7RFL automatiskt efter första sändningspasset.

  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, gäller detta även DMR-bryggan.

Repeatrarna SK7RFL och SK7RN är ständigt hoplänkade. 
  -  Det gäller då även inkommande EchoLink till SK7RFL.

SK7RFL/SK7RN är även bryggade med SK7JL. 
  -  Detta gäller inte inkommande EchoLink eller DMR till SK7RFL.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.