Våra länkade Repeatrar

Repeaterskolan - Lektion #2

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

I SK7RFL är 2m och 70cm sammanbyggt.
  -  Sändarna ligger parallellt.
  -  Öppnar du t ex via 2m så startar både 2m och 70cm direkt.
  -  Mottagarna går genom en sk Voter, där den starkaste signalen vinner.

I SK7RNs tre repeatrar används simplex-länkar på 70cm.
  -  När du startar t ex Böda, så är det först endast den repeatern som går upp.
  -  Det krävs ett sändningspass efter start för att Borgholm och Mörbylånga skall starta.
  -  Eftersom länken är simplex, kan du inte avbryta någon som sänder.

Internet används för sammankopplingen av SK7RFL och SK7RN.
  -  SvxLink talgrupp 24078

För att man eventuellt skall kunna ge kommandon till den lokala repeatern, så är det första sändningspasset alltid lokalt. 
  -  Från och med andra sändningspasset aktiveras det andra repeaternätet (tg 24078).

Vill du vara säker på att ditt anrop även startar den andra repeatern - då måste du göra ett extra sändningspass, innan du gör ditt anrop.
  -  Tryck PTT helt kort och invänta pipet.
  -  Gör därefter ditt anrop som vanligt.

Det är Borgholms-repeatern som sköter länkningen mot SK7RFL och eventuellt andra repeatrar.
  -  Böda och Mörbylånga sänder först en kvittenston (1000 Hz) efter mottaget kommando.
  -  Verbal kvittens kommer därefter från Borgholm.
  -  Detta kan dröja en stund - ge inga andra kommandon under tiden.

SK7RFL har även en brygga mellan DMR och analog FM (SvxLink). 
  -  Bryggan aktiveras från DMR-repeatern genom att sända på talgrupp 6 (TS1).
  -  Bryggan aktiveras från annan repeater eller hotspot med talgrupp 240721.
  -  Bryggan aktiveras från SK7RFL automatiskt efter första sändningspasset.

  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, gäller detta även DMR-bryggan.

Repeatrarna SK7RFL och SK7RN är ständigt hoplänkade. 
  -  Det gäller då även inkommande EchoLink till SK7RFL.

SK7RFL/SK7RN är även bryggade med SK7JL. 
  -  Detta gäller inte inkommande EchoLink eller DMR till SK7RFL.