EchoLink och DMR

Repeaterskolan - Supplement #15

Nya undantag i röd färg. Tidigare undantag i blått.

Grundregeln är att EchoLink och DMR inte bör blandas med varandra eller med trafik över SvxLink.
  -  Undantag görs för lokal trafik på SK7RFL och SK7RN.
  -  Undantag görs vid bulletinsändning på SvxLink talgrupp 24070.

Inkommande EchoLink tillåts normalt inte under pågående QSO.
  -  Om repeatern redan är igång, avvisas anropet med ett verbalt meddelande om att repeatern är upptagen.
  -  Inkommande EchoLink tillåts dock under lokalt QSO på SvxLink talgrupp 24078 eller 240721.
  -  Inkommande EchoLink tillåts dock medan QSO sker över DMR-bryggan.
  -  Inkommande EchoLink tillåts under bulletinsändning på SvxLink talgrupp 24070.

Inkommande EchoLink går endast ut över SK7RFL och SK7RN.
  -  Inkommande EchoLink kan inte initiera talgrupp på SvxLink.
  -  Inkommande EchoLink aktiverar inte DMR-bryggan (om den inte redan är aktiv).

Inkommande DMR tillåts normalt inte under pågående QSO.
  -  Inkommande DMR tillåts dock om QSOt är lokalt på SvxLink talgrupp 24078 eller 240721.
  -  Inkommande DMR tillåts inte under QSO som initierats av EchoLink.
  -  Inkommande DMR tillåts under bulletinsändning på SvxLink talgrupp 24070.

Inkommande DMR går endast ut över SK7RFL och SK7RN.
  -  Inkommande DMR kan inte initiera annan talgrupp på SvxLink.
  -  Inkommande EchoLink tillåts i dessa fall.

Utgående EchoLink deaktiverar SvxLink och DMR. 
  -  Utgående EchoLink blockerar den nationella SvxLink-reflektorn.
  -  Utgående EchoLink blockerar DMR-bryggan.
  -  Under utgående EchoLink tillåts endast inkommande SvxLink.

Default talgrupp aktiveras automatiskt efter första sändningspasset. 
  -  Talgruppen kopplar samman SK7RFL med SK7RN.
  -  DMR-bryggan aktiveras automatiskt i samband med att så sker.
  -  DMR-bryggan aktiveras direkt vid inkommande trafik på SvxLink talgrupp 24078 eller 240721.
  -  Inkommande EchoLink tillåts i dessa fall.

Inkommande talgrupp från SvxLink blockerar normalt EchoLink och DMR. 
  -  Blockering sker dock inte, om repeatern startas från talgrupp 24078 eller 240721, då gäller:
      - DMR-bryggan aktiveras.
      - Inkommande EchoLink tillåts i dessa fall.

Manuellt vald talgrupp på SvxLink blockerar normalt EchoLink och DMR. 
  -  Blockering sker dock inte, om man väljer talgrupp 24078 eller 240721.
      - DMR-bryggan aktiveras.
      - Inkommande EchoLink tillåts i dessa fall.

Kommandot 9[#] kopplar ifrån allt.  Ej SvxLink standard.
  -  Samtliga reflektoranslutningar stängs under tiden repeatern är aktiv.
  -  Repeatern kvitterar detta genom att säga "Deactivating".
  -  Eventuell talgrupp på SvxLink kopplas bort.
  -  DMR-bryggan kopplas bort.
  -  Inkommande EchoLink kopplas bort och nya inkommande anrop avvisas.
  -  SK7RFL och SK7RN kopplas isär.
  -  Utgående EchoLink kan kopplas ned med # eller genom att låta repeatern falla.

Default talgrupp kan aktiveras med kommandot 91[#] Ej SvxLink standard.
  -  Repeatern kvitterar detta genom att säga "Activating".
  -  Detta återställer alla val till det som normalt aktiveras efter första sändningspasset efter start.
  -  Repeatern väljer sin default talgrupp som är 24078.
  -  SK7RFL och SK7RN kopplas samman.
  -  DMR-bryggan aktiveras.
  -  Inkommande EchoLink tillåts.