Länkning mellan DMR och SvxLink

Repeaterskolan - Supplement #4

DMR och SvxLink är helt separerade nät.
  -  DMR är anslutet till Brandmeister (även DMR+ samt TGIF).
  -  SvxLink använder en reflektor för analoga repeatrar.
  -  Näten använder i princip samma numrering av sina talgrupper.
  -  Dock finns i nuläget ingen brygga mellan dessa nät.

Det finns alltså ingen rutinmässig bryggning av talgrupper på DMR och SvxLink. 
  -  Däremot har vi på SK7RFL en brygga, som använder en enda talgrupp - 240721.
  -  Bryggan kan nu även nås från D-star, reflektor DCS010, modul X.

Det finns enstaka gateways mellan EchoLink och svenska DMR-talgrupper.
  -  Se kortnummerlistan för EchoLink.
  -  Anslutning kan endast initieras från EchoLink.