Automatisk QSY från bl a talgrupp 240

Tobias, SM0SVX, har implementerat en ny funktion i SvxReflector. 
  -  En konfigurerbar auto-QSY, som gör precis det som det låter som.
  -  Man kan konfigurera tid per talgrupp.
  -  Syftet är att kunna frilägga en anropstalgrupp (t ex 240) från alltför långrandiga QSO.
  -  Endast de noder som sänt någon gång under aktuellt QSO följer med automatiskt. 

Från och med nu råder det automatisk QSY från talgrupp 240, efter 90 sekunder. 
  -  När det gått 90 sekunder väntar reflektorn på att sändande station slutar prata.
  -  Därefter utför reflektorn ett QSY-kommando, precis som om en användare gjort det.
  -  De repeatrar som varit inblandade i QSOt följer med till en "privat" talgrupp.
      - Användarna på dessa repeatrar behöver inte göra något speciellt.

      - Tips: Tryck in din PTT redan innan 90 sekunder har gått, så följder du med i QSYt sedan.
  -  Detta aviseras genom det sedvanliga meddelandet "QSY xx".

  -  Övriga repeatrar hamnar på talgrupp 0 (noll), samt annonserar "QSY xx Pending".
  -  Nu har man 15 sekunder på sig att trycka PTT för att följa med i QSY.
  -  Efter 15 sekunder annonserar repeatern "QSY Ignored".
  -  Efter ytterligare 30 sekunders inaktivitet, faller dessa repeatrar.
  -  Även efter "QSY Ignored" kan man följa med i senaste QSY med kommandot 93#.
      - Detta fungerar även efter att repeatern har fallit.

Gör gärna själv en QSY innan automatiken kickar in.

  -  Då hinner du avisera detta för de som lyssnar och ev vill följa med.

  -  Det räcker med ett enkelt tryck på PTT innan QSY utförs.

  -  Hör du "QSY xx Pending", kan du följa med i QSY med ett enkelt tryck på PTT (måste ske inom 15 sekunder.

  -  Hör du "QSY ignored", kan du ge kommando 93[#] för att följa med.

  -  Hos oss (SK7RFL och SK7RN) behöver kommandon inte avslutas med "fyrkant" (#).