SK7RFL är sammankopplad med SK7JL Repeater i Spjutsbygd, Blekinge.


SK7RFL är sammankopplad med SK5BN Repeater i Norrköping.

Det har tillkommit många nya finesser och funktioner. Dock kan du ändå fortsätta att använda de grundläggande funktionerna - precis som tidigare. Det är inget krav att alla måste sätta sig in i alla detaljer. Var och en använder repeatern efter eget intresse och förmåga.

SK7RFL består av 3 olika frekvenser
- FM     145.600 R0   Bryggad med RU0
- FM     434.600 RU0  Bryggad med R0
- MMDVM  434.550 DMR  Brandmeister 240717 YSF och D-Star sekundärt

SK7RFL startas med, antingen:
  -  1750 Hz i 250 ms
  -  79,7 Hz subton i ca 500ms
  -  DTMF 0

Repeatern startar efter att PTT släppts.
  -  Vid aktivering identifierar sig repeatern verbalt med: "SK7RFL Repeater".
  -  Skulle repeatern nyligen ha identifierat sig, sker ingen ny identifiering.

Subton krävs inte för att köra SK7RFL.
  -  Men programmera gärna subton, så slipper ni leta efter 1750-knappen :-).

R0 och RU0 (FM) på SK7RFL är bryggade.

SK7RFL är sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland.
  -  SK7RN Böda       145,750  R6
  -  SK7RN Borgholm   145,6625 R2x
  -  SK7RN Mörbylånga 145,625  R1
  -  Länkningen aktiveras efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller då även inkommande trafik på EchoLink och DMR till SK7RFL.
  -  Länkningen använder talgrupp 24078 på SvxLink.

SK7RFL (och SK7RN) är sammankopplad med andra närliggande repeatrar.
  -  SK7JL Spjutsbygd 145,725  R5
  -  SK5BN Norrköping 434,600  RU0
  -  Länkningen aktiveras efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller inte inkommande EchoLink eller DMR till SK7RFL.

SK7RFL har nu också en brygga mellan DMR och analog FM.
  -  Bryggan nås genom att på DMR sända på talgrupp 240721.
  -  Lokalt på SK7RFL DMR-repeater sänder man på talgrupp 6 på TS1.
  -  Bryggan aktiveras fn helt automatiskt efter första sändningspasset på den analoga repeatern.

SK7RFL monitoreras även av SM5GXQ och SK5BN.
  -  Uppkoppling sker efter första sändningspasset på SK7RFL.

SK7RFL har anslutning till EchoLink.
  -  Nodnumret är 353167 - SK7RFL-R.
  -  Inkommande anslutningar kan inte komma in i pågående QSO. 
       - Utom vid bulletinsändning och lokala QSOn (tg 24078) inklusive DMR-QSO.
       - Inkommande EchoLink initierar inte DMR-bryggan.

  -  För utgående anslutningar finns en Kortnummerlista.
  -  Läs vidare om SK7RFL EchoLink här.

SK7RFL använder en repeaterlogik som kallas SvxLink.
  -  Logiken körs under Linux i en Raspberry Pi enkortsdator.
  -  Läs vidare om SvxLink på SK7RFL.
  -  Läs vidare om SvxLink på www.svxlink.org .

SK7RFL är uppkopplad mot den svenska nationella SvxReflectorn.
  -  Systemet möjliggör sammankoppling med repeatrar över hela landet.
  -  Nätverket använder Talgrupper.

  -  Se anslutna repeatrar på svxportal.sm2ampr.net 

Funktioner i repeaterlogiken kan styras med kommandon.
  -  Kommandon ges med DTMF-toner.

  -  Kommandolista finns här.

Repeatern använder olika tonkaraktärer.

  -  Direkt efter avslutat sändningspass kommer en Morse-karaktär som anger identitet för närliggande repeatrar.

      * Frekvensen är 1760 Hz.

  -  För övriga repeatrar hörs ett kort pip med 440 Hz (på SK7RN: 880 Hz).

  -  Efter 650 ms hörs ett fördröjt RGR-pip (som bör inväntas). 

      * På SK7RFL har detta pip frekvensen 880 Hz, på SK7RN 440 Hz.

Dessa tonkaraktärer används på SK7RFL och SK7RN (även SK7JL och SK5BN).


  •     Morse "E" anger lokal 2m-mottagare.
  ••    Morse "I" anger lokal 70cm-mottagare.
  •   Morse "R" anger SK7RN (ospecificerat).
  •••   Morse "S" anger SK7RN-S, Mörbylånga.

  •  Morse "C" anger SK7RN-C, Borgholm.
       Morse "N" anger SK7RN-N, Böda.
  –––  Morse "J" anger SK7JL, Spjutsbygd.
  •••  Morse "B" anger SK5BN, Norrköping.
     Morse "K" anger SK5AS, Linköping.
  ••  Morse "X" anger SK7HW, Växjö.

  –––  Morse "Q" anger SK7BQ, Kristianstad..
  •––   Morse "W" anger SK5LW, Eskilstuna.
  ••   Morse "U" anger UK Reflector.
  –     Morse "T" anger Funknetz.de Reflector i Tyskland.
  ••• 
Morse "L" anger EchoLink.
  –••   Morse "D" anger DMR (
även D-star och YSF).
  ––•   Morse "G" anger SM5GXQ simplexnod.
  –    Morse "A" anger SK7RFL, Algutsrum (på SK7RN).

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
  -  Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
      - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
      - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.  
      - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
  -  Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  - Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.
  -  Mellan 08:30-10:00 är SK7RFL alltid sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Under tiden 08:45-10:00 är repeatern "låst" till bulletintalgruppen 24070.
  -  Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.