DMR 240721 <> DCS010X

Den fasta talgruppen för SK7RFLs DMR-brygga, 240721, är nu även bryggad till D-star.


Man kan nå SK7RFL/SK7RN genom reflektorn DCS010, modul X.
  -  Det fungerar även att ansluta till XLX010X via YSF.


All trafik som idag hörs på DMR talgrupp 240721 kommer att bryggas vidare till D-star.
  -  SSA-bulletinen, söndagar kl 09:00, på SvxLink tg 24070.
  -  Lokal trafik på SK7RFL (SvxLink tg 24078).
  -  Lokal trafik på SK7RN (SvxLink tg 24078).
  -  Lokal trafik på SK7JL (SvxLink tg 2407151).


Bryggningen sker i nätet.
  -  Det kan innebära viss kvalitetsförsämring, eftersom D-star och DMR inte är riktigt kompatibelt.

  -  På Portalens Mottagarlistor visas D-star-trafiken som DMR. 


Det finns nu även en D-star-brygga inbyggd i SK7RFL.

  -  Den kan användas för att aktivera godtycklig reflektor.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Se även:

  -  Digitalt på SK7RFL.
  -  DMR-brygga på SK7RFL
  -  DCS010

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida