Brygga till D-star DCS010X

Repeaterskolan - Supplement #29

240721 <> DCS010X

Den fasta talgruppen för SK7RFLs DMR-brygga, 240721, är nu även bryggad till D-star.


Man kan nå SK7RFL/SK7RN genom reflektorn DCS010, modul X.
  -  Det fungerar även att ansluta till XLX010X via YSF.


All trafik som idag hörs på DMR talgrupp 240721 kommer att bryggas vidare till D-star.
  -  SSA-bulletinen, söndagar kl 09:00, på SvxLink tg 24070.
  -  Lokal trafik på SK7RFL (SvxLink tg 24078).
  -  Lokal trafik på SK7RN (SvxLink tg 24078).
  -  Lokal trafik på SK7JL (SvxLink tg 2407151).


Bryggningen sker i nätet.
  -  Det kan innebära viss kvalitetsförsämring, eftersom D-star och DMR inte är riktigt kompatibelt.

  -  På Portalens Mottagarlistor visas D-star-trafiken som DMR.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.
- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Se även:

  -  Digitalt på SK7RFL.
  -  DMR-brygga på SK7RFL
  -  DCS010