Talgrupp 240 på SvxLink

Som vi tidigare har förklarat, bör man inte föra samtal några längre stunder på talgrupp 240.

  -  Ej heller bör man köra lokala QSOn på den talgruppen.
  -  Talgrupp 240
går i dagsläget ut över 60+ repeatrar över hela landet. 

Man kan ha hamnat på talgrupp 240 av flera anledningar.

  -  Att man själv aktiverat den.

  -  Att man besvarat ett anrop på repeatern, där talgrupp 240 aktiverats externt.

  -  Repeatern är fortfarande öppen efter ett tidigare QSO på talgrupp 240.

  -  Är man osäker, kan man ge kommandot 9*{#}.

Man kan också bli uppropad av en lokal station, efter ett avslutat QSO på talgrupp 240.

  -  Ligger bägge på samma repeater, kan man ge kommandot 9{#}      (Ej SvxLink standard)

     - Standard kommando är annars 910#.

  -  Då kopplas reflektornätet bort helt. Repeatern säger "deactivating".

  -  Om en station ligger på SK7RFL och den andra på SK7RN, fungerar inte detta.

  -  Då måste man även här göra QSY med 92{#}.

  -  3 repeatrar följer då med i QSY.

       - Din egen repeater.

       - Repeatern där den första motstationen låg.

       - Repeatern där den som ropade upp dej ligger.

  -  Lite överkurs: Du kan göra ytterligare ett QSY-kommando efter varsitt sändningspass.

Har man kontakt med någon över en annan repeater, gör man ett QSY-kommando.

  -  Kommandot är 92[#].

  -  Hos oss behöver inte kommandon avslutas med "fyrkant" (#).    (Ej SvxLink standard)

  -  Nu frigörs alla andra repeatrar, utom de som varit inblandade i detta QSO.

Har man bara kontakt med någon över den lokala repeatern, kan man koppla ifrån talgruppen.

  -  På SK7RFL, SK7RN och SK5BN kan man ge kommandot 9{#}.    (Ej SvxLink standard)

  -  Standardkommandot för lokalt QSO på SvxLink är 919#.

  -  Är man osäker, kan man ge kommandot 9*{#}.

Har man inte DTMF, eller tycker detta är för svårt, kan man helt enkelt låta repeatern falla. 
  -  Alla talgrupper återställs när repeatern går ned.

Nu finns det även en automatisk QSY från talgrupp 240. 
  -  Detta sker efter 90 sekunder.
  -  QSY inväntar slut på sändningspasset.