SvxPortalen används för att övervaka statusen på Sveriges Nationella Repeaternätverk - SvxLink.

Alla sidor, utom Systembeskrivning och Station information uppdateras i realtid. Man kan därför övervaka nätets trafik och funktioner genom portalen. Portalen är ett utmärkt verktyg, om man vill lära sig och förstå hur nätet fungerar. 

Klienter
  -  Visar en lista över alla repeatrar,
  -  vilka talgrupper de passar
  -  vilken talgrupp som just nu är aktiv på respektive repeater.

Övervakning

  -  Här kan du lyssna på inspelade QSOn.
  -  Fungerar enbart på talgrupp 240.
  -  Användbart om du vill höra hur du lät över "länken".

Stationsinformation.
  -  Här kan du läsa om varje ansluten repeater.

Systembeskrivning
  -  Förklarar hur systemet fungerar.

Talgrupper
  -  En lista över vilka talgrupper som finns.

  -  Vi kommer att förklara detta begrepp i en kommande lektion.

Mottagarlistor
  -  En lista över mottagare.
  -  Visar vilken mottagare som är aktiv på respektive repeater.
  -  Visar signalstyrkevärden för respektive mottagare.
  -  Värdena för SK7RN är inte tillförlitliga pga de analoga länkarna.

Statistik
  -  Visar aktiv tid för varje repeater.
  -  Visar aktiv tid för varje Talgrupp.
  -  Visar totaler för dag, månad och år.

Mottagare

  -  Ungefär samma lista som "Mottagarlistor" ovan.
  -  Visar direkt alla mottagare för varje repeater.

Log

  -  Visar alla händelser på Portalen.

Senast hörd

  -  Visar alla sändningspass över reflektorn.

  -  Listan uppdateras i realtid.

  -  Vid klick på talgruppsnumret i listan, öppnas ett nytt fönster som endast visar talare på den valda talgruppen

  -  Den nya sidan innehåller även en ruta överst med aktuell talare på talgruppen.

  -  Även på sidan Klienter är talgruppsnumret klickbart, med samma funktion.

Mina stationer
  -  Här kan man administrera information om sina egna repeatrar.
  -  Det finns ett verktyg för att skapa filen node_info.json .
  -  Det finns ett verktyg för att skapa filen svxlink.conf .
  -  Menyvalet visas bara om man är inloggad på Portalen.

Karta
  -  Visar alla anslutna repeatrar på en karta.

  -  Här visas även repeaterns status.
  -  Kartan är klickbar.

De flesta sidor uppdateras i realtid.

Föregående sida
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.