SvxPortalen används för att övervaka statusen på Sveriges nationella reflektornätverk (SvxLink).

Alla sidor, utom Systembeskrivning och Station information uppdateras i realtid. Man kan därför övervaka nätets trafik och funktioner genom portalen. Portalen är ett utmärkt verktyg, om man vill lära sig och förstå hur nätet fungerar.

Klienter - visar en lista över alla repeatrar
  -  vilka talgrupper de passar
  -  vilken talgrupp som just nu är aktiv på respektive repeater.

Övervakning
  -  Här kan du lyssna på inspelade QSOn.
  -  Fungerar enbart på talgrupp 240.
  -  Användbart om du vill höra hur du lät över "länken".

Stationsinformation
  -  Här publicerar varje repeaterägare information om sin repeater.

Systembeskrivning
  -  Förklarar hur systemet fungerar.

Talgrupper
  -  En lista över vilka talgrupper som finns.

Mottagarlistor
  -  En lista över mottagare.
  -  Visar vilken mottagare som är aktiv på respektive repeater.
  -  Visar signalstyrkevärden för respektive mottagare.
  -  Värdena för SK7RN är inte tillförlitliga pga de analoga länkarna.

Statistik
  -  Visar aktiv tid för varje repeater.
  -  Visar aktiv tid för varje Talgrupp.

Mottagare
  -  Ungefär samma lista som "Mottagarlistor" ovan.
  -  Visar direkt alla mottagare för varje repeater.

Log
  -  Visar alla händelser på portalen.

Last heard
  -  Visar de senaste sändningspassen på reflektorn.

  -  Listan uppdateras i realtid.
  -  En ny rad läggs till kort efter att sändningspasset avslutats.

  -  Vid klick på talgruppsnumret i listan, öppnas ett nytt fönster som endast visar talare på den valda talgruppen.

  -  Den nya sidan innehåller även en ruta överst med aktuell talare på talgruppen.

  -  Även på sidan Klienter är talgruppsnumret klickbart, med samma funktion.

  -  Läs mera här: Repeaterskolan, supp #27.

CTCSS Mappning
  -  Visar per repeater en lista över subtoner som aktiverar olika talgrupper.

Mina stationer
  -  Här kan man administrera information om sina egna repeatrar.
  -  Det finns ett verktyg för att skapa filen node_info.json .
  -  Det finns ett verktyg för att skapa filen svxlink.conf .
  -  Menyvalet visas bara om man är inloggad på Portalen.

Karta
  -  Visar alla anslutna repeatrar på en karta.
  -  Här visas även repeaterns status.
  -  Kartan är klickbar.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.