SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Ny rutin för utläsning och incheckning.  
  - 
Läs rutinen här på sk7rfl.se.

SSA-bulletinen läses på en speciell talgrupp på SvxLink.

  -  Distriktstalgruppen plus en nolla på slutet.

  -  Sedan länge har SK2SSA läst bulletin på talgrupp 24020, söndagar 20:00.

  -  SK7SSA läser nu sin bulletin på talgrupp 24070, söndagar 09:00.

  -  Det är upp till varje repeaterägare att välja vilka talgrupper som passas.

  -  Fn passas 24020 av alla utom SK7RFL och SK7RN.

  -  24070 passas, förutom SK7RFL/SK7RN/SK7JL, av ett begränsat antal repeatrar - företrädesvis i södra Sverige.

  -  Tillfällig passning kan dock läggas till med 94tg#.

       - 9424070# för att lyssna på SK7SSA.

       - 9424020# för att lyssna på SK2SSA.

Bulletinen går nu även ut på DMR. 
  -  Talgrupp 6, tidlucka 1 (TS1) lokalt på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Talgrupp 240721 på Brandmeister. Denna talgrupp behöver sannolikt användaraktiveras.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Vi har valt en lite mera avancerad lösning - "Bulletin mode".
  -  Ett speciellt läge aktiveras automatiskt på repeatrarna i samband med bulletin.
  -  Fn är intervallet 08:30-09:30+.
  -  SvxLink talgrupp 24070 ansluts kl 08:45.
  -  Det är bara då som bulletintalgruppen läggs till i passning.
  -  Under denna tid är våra repeatrar också låsta till talgrupp 24070.
  -  Bulletinoperatören behöver inte manuellt aktivera rätt talgrupp.
  -  Inga andra talgrupper kan då aktivera repeatrarna.
  -  Det går heller inte att aktivera annan talgrupp med DTMF eller subton.
  -  Detta annonseras vid varje start av repeatern.

Under Bulletin mode tillåts även EchoLink-anslutning till SK7RFL-R helt utan restriktioner.
  -  Man kan ansluta medan repeatern är aktiv.
  -  Man kan ligga uppkopplad och vänta på bulletinen.
  -  Kombination av EchoLink och talgrupp tillåts.
  -  Ingen timeout.
  -  På andra repeatrar är detta normalbetéendet.

Allt detta sker helt automatiskt i repeaterlogiken på SK7RFL och SK7RN.
  -  Bulletinläsning kräver ingen åtgärd från vare sig operatör eller incheckande.
  -  Ingen extra PTT krävs vid start för att aktivera länkarna.

Bulletin mode fortsätter, så länge repeatern är igång.
  -  Man bör då låta repeatern falla en gång efter kl 09:30.
  -  Då avaktiveras bulletintalgruppen automatiskt.
  -  Nätet övergår nu till den lokala klustertalgruppen på Öland - 24078.
  -  Bulletinoperatören kan även ge ett DTMF-kommando för att avsluta Bulletin Mode omedelbart.

  -  Läs vidare om den förbättrade bulletin-automatiken: Repeaterskolan - Supplement 12.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.