Equalizer för DMR

Repeaterskolan - Supplement #10

       SK7RFL  Tg 240721
       SK5BN:  Tg 240501
       SM5GXQ: Tg 2405174

DMR har inte samma kristallklara ljud som analog FM och SvxLink. Detta ligger i sakens natur, som det brukar heta - DMR är digitalt och använder en codec med tämligen låg bitrate. Däremot har DMR större frekvensomfång än SvxLink, som t ex klipper den högsta diskanten samt allt under 300 Hz. Det gör att ljudet på DMR, oavsett riktning, kan låta burkigt.

Därför behöver man använda en Equalizer för att utjämna balansen mellan bas, diskant och mellanregister.

AGC i riktning från DMR till analog FM.
  -  Ljudnivån på DMR är starkt varierande, och kan ibland vara väldigt låg.
  -  En långsam AGC används därför för att jämna ut dessa skillnader.

Equalizer i riktning från DMR till analog FM. 
  -  DMR brukar låta lite mörkt och burkigt, vid omvandling till/från analog FM.
  -  Nu har vi även lagt in en Equalizer i kedjan.
  -  Där dämpar vi det lägre mellanregistret och höjer diskanten.
  -  Det blir mycket bättre men inte perfekt.

Nu finns även Equalizer i riktning från analog FM till DMR.
  -  Tidigare kunde ljudet låta aningen mörkt och murrigt.
  -  Nu kan vi höja diskanten och sänka de delar som lät burkigt.

I riktning från analog FM till DMR är det viktigt att inte överstyra. 
  -  Vid överstyrning i DMR börjar DMR-codecen limitera.
  -  Bakgrundsbrus förstärks och blir väldigt störande.
  -  Därför har vi ganska låg nivå i den riktningen.

Inställningarna är inte slutgiltiga.
  -  De kan komma att finjusteras över tid.

Equalizern är inbyggd i ALSA. 
  -  Den har byggts in i det loopback-interface som vår DMR-brygga använder.
  -  Det är inte helt lätt att ha flera equalizers, men det går :-).

Många andra förbättringar har skett i DMR-bryggan.
  -  Funktionalitetsändringar för att ge samma talgruppslogik som på SvxLink.
  -  Möjlighet att välja, och även lägga till, godtyckliga talgrupper på DMR.
  -  4000-kommando för att rensa dynamiska talgrupper.
  -  Många prestandaförbättringar i Python-koden.

Equalizer i riktning DMR->SvxLink.

Equalizer i riktning DMR->SvxLink.

Equalizer i riktning SvxLink->DMR.

Equalizer i riktning SvxLink->DMR.