Brandmeister
SWEDMR
TGIF Network
DMR+ MARC

Eftersom SK7RFL fått en ny DMR-repeater, fortsätter repeaterskolan med några lektioner om DMR.

Vad är DMR? 
  -  DMR är ett av 3 digitala moder som används av amatörer i Sverige.
  -  Vid sidan av DMR finns Yaesu System Fusion (C4FM) och Icom D-star.
  -  Modena är inte kompatibla över radio. 
  -  Det finns idag ingen radio som klarar alla tre modena.
  -  Till skillnad från SvxLink är DMR digitalt och kräver en anpassad radio. 

Tidluckor
  -  DMR har två tidluckor. Det kan därför pågå två separata QSOn via repeatern.
  -  De beänmns TS1 respektive TS2.
  -  Normalt har man internationellt på TS1 och nationellt på TS2.
  -  För privata hotspots används i princip bara TS2.

Talgrupper 
  -  Precis som på SvxLink använder man talgrupper för kommunikation.
  -  Talgrupperna har i princip samma numrering. 
  -  Dock finns det ingen generell samtrafik mellan DMR och SvxLink.
  -  Däremot finns det gateways mellan EchoLink och talgrupper på DMR.
  -  På SK7RFL har vi en brygga mellan DMR och analog FM (endast en talgrupp).

Individanrop
  -  Till skillnad från SvxLink stödjer DMR också individsamtal.

Repeatrar och hotspots för DMR är hopkopplade över Internet.  
  -  Nätet kallas Brandmeister.
  -  Det finns andra nät, t ex DMR+ och TGIF.

Samtrafik
  -  I Sverige finns några talgrupper som har samtrafik med YSF och/eller D-star.
  -  SK7RFL har en brygga mellan DMR och analog FM (endast en talgrupp).
      - Möjlighet finns att med kommando (96tg#) tillfälligt aktivera annan DMR-talgrupp. Ej SvxLink standard.