www.svxlink.org

www.svxlink.org
svxportal.sm2ampr.net

svxportal.sm2ampr.net

Kommandon till logiken på SK7RFL ges med DTMF.
  -  Styrning av talgruppsval med subton är nu implementerad.
  -  På SK7RFL och SK7RN behöver kommandon inte avslutas med "fyrkant" (#).
  -  Vi har implementerat egna genvägar och egna kommandon.

Många kommandon fungerar i tillämpliga delar även på SK7RNs tre repeatrar.
  -  SK7RN öppnas med *.
  -  EchoLink-kommandon fungerar inte på SK7RN.
  -  DMR-kommandon fungerar inte på SK7RN.

Även om du inte kan sända kommandon, kan du ändå besvara anrop via SvxLink, EchoLink eller DMR.

Daglig lokal användning av repeatern kräver aldrig några kommandon.

Allmän kommandolista

0       Start av repeatern.
        Även 1750 Hz eller subton 79,7 Hz.

        Övriga kommandon kan bara ges om repeatern har öppnats först.

*
       Status (ID, antal anslutna stationer, talgrupp).

0*      Full status: ID, tid, anslutna stationer, talgrupp. Ej SvxLink standard.

2*      Listar anslutna stationer (EchoLink). Ej SvxLink standard

6*      Listar anslutna stationer (DMR). Ej SvxLink standard

nr      Anslut till nod (EchoLink) med detta nummer.
2*nr    (om nr sammanfaller med talgruppskommando. Ej SvxLink standard)
9999
   Aktiverar papegojan i EchoLink.

1       Aktiverar papegojan. Koppla ner med #.

     Säger SK7RFL’s nodnummer på EchoLink 353167. Ej SvxLink standard

4       Kopplar upp senast anslutna station (utgående EchoLink).

5       Ger aktuellt väder för Kalmar Flygplats. Även:
        51 ger vädret för Kalmar
        52 ger vädret för Ronneby
        53 ger vädret för Visby
        54 ger vädret för Växjö
       
55 ger vädret för Norrköping

#       Koppla ned den senast anslutna motstation (utgående EchoLink).

Talgruppskommandon

0       Deaktiverar vald talgrupp (Ej SvxLink standard).        SvxLink Standard: 910#

9       Deaktiverar alla talgrupper (Ej SvxLink standard).      SvxLink Standard: 919#

9*      Säger aktuell talgrupp.

91      Aktivera manuellt default talgrupp, 24078 (Ej SvxLink standard).

91tg    Aktiverar talgruppen tg (genväg finns, se nedan).

92[tg]    Gör QSY till privat tg (alt angiven tg).

93      Följ senaste QSY.

94tg    Lägg tillfällig passning på talgruppen tg.

DMR-kommandon        Ej SvxLink standard

96tg    Aktiverar DMR-talgrupp tg.

96      Aktiverar manuellt default DMR-talgrupp (240721).

960     Avaktiverar vald DMR-talgrupp.

969     Blockerar inkommande DMR-trafik

96*     Säger aktuell DMR-talgrupp.

6*      Säger aktuell DMR-talgrupp.
        Listar aktiva DMR-stationer.

Genvägar       Ej SvxLink standard

0       Nollställ talgruppsval.

240     Aktivera talgrupp 240.

240x    Aktivera talgrupp 240x, distrikt "SMx".

2400    Aktivera talgrupp 2400, SM0.
240009  Anslut till SK0RMT.

2402    Aktivera talgrupp 240x, SM2.
240210  Anslut till SK2RIU.
24021   Aktivera talgrupp 24021, Norrbotten.
24022   Aktivera talgrupp 24022, Västerbotten.
24025   Anslut till SK2RME.

2403    Aktivera talgrupp 2403, SM3.
24031   Aktivera talgrupp 24031, Gästrikland.
24033   Aktivera talgrupp 24033, Västernorrland.
24034   Anslut till SK3LH.
240301  Anslut till SK3RFG.
240306  Anslut till SK3RIN.

2405    Aktivera talgrupp 2405, SM5.
240501  Anslut till SK5BN, även 6.
240515  Anslut till SK5LW.
240541  Anslut till SK5RHQ.

2406    Aktivera talgrupp 2406, SM6.
24061   Anslut till SK6JX.
24062   Aktivera talgrupp 24062
, Bohuslän.
240602  Anslut till SK6RFQ.
240603  Anslut till SK6QA,.
240604  Anslut till SK6IF-2K.
240609  Anslut till SK6IF-2T
2406087 Anslut till SK6IF.
24063   
Aktivera talgrupp 24063, området Mark.

2407    Aktivera talgrupp 2407, SM7.
24071   Aktivera talgrupp 24071, Jönköpings Län.
24072   Aktivera talgrupp 24072, Kronobergs Län.
240770  Anslut till SK7HW.
240
73   Aktivera talgrupp 24073, Kalmar Län.
24074   Aktivera talgrupp 24074, Blekinge Län.
2407151 Anslut till SK7JL.
240
75  
Aktivera talgrupp 24075, Skåne Län.
240777  Anslut till SK7BQ.
24077   Aktivera talgrupp 24077, Småland.
24078   Aktivera talgrupp 24078, Öland, även 78.
240721  Anslut till SK7RFL, även 7.
2407364 Anslut till SK7RN, även 8.

235     Aktivera talgrupp 235, UK.
262     Aktivera talgrupp 262, Tyskland.
9191   
Aktivera talgrupp 91, World-wide.
9192   
Aktivera talgrupp 92, Europa.

Dxy     Utför Makro med nr xy enligt Kortnummerlistan.

Gråade siffror behöver ej slås.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.