Papegoja

Repeaterskolan - Lektion #13

Ibland kan det vara bra att kunna höra hur man låter. Därför finns det en Papegoja ("Parrot"), som sänder tillbaka inkommande modulation. 
  -  Papegojan aktiveras med DTMF-kommandot 1[#].
  -  På SK7RFL och SK7RN behöver inte kommandon avslutas med "fyrkant" (#).

  -  Den lokala repeatern kommer nu att återutsända allt den hör.
  -  Papegojan deaktiveras manuellt med "fyrkant" (#).
  -  Annars finns en timeout.
  -  Ev vald talgrupp på SvxLink kopplas från, medan Papegojan är aktiv.

Det finns även en Papegoja på EchoLink.
  -  Den aktiveras med nodnummer 9999[#].
  -  Den fungerar förstås bara på repeatrar som har EchoLink, t ex SK7RFL.

På DMR finns också en Papegoja. 
  -  Den når man med ett individanrop till 9990.