D-star brygga

Default Reflektor: DCS010X

Repeater:

DMR | YSF | D-Star

SK7RFL har en brygga mellan D-star och analog FM (SvxLink).

  -  D-star reflektor DCS010X är bryggad med analog FM (dubbelriktat).

  -  Denna bryggning sker i nätet.

  -  Bryggan kan även nås via DMR, talgrupp 240721.

  -  Bryggan kan även nås via C4FM, reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

  -  Lokala QSOn (SvxLink tg 24078) går med automatik ut även över DMR, YSF och D-star. 

Nu kan du köra QSO över D-star via SK7RFL - med din vanliga analoga FM-radio!

Funktionaliteten bygger på SvxLink standard, dvs
  -  Utifrån aktiverad reflektor gäller tills repeatern går ned (30s timeout).
      * Svar från SvxLink går till den aktiva reflektorn, så länge repeatern är uppe.

  -  Vid start av repeatern aktiveras en default D-star reflektor - DCS010X.

      * Aktiveringen sker i samband med att tSvxLink algrupp 24078 aktiveras, vilket normalt sker efter första sändningspasset.
      * Detta innebär att lokal trafik över SK7RFL, SK7RN och SK7JL kan monitoreras från D-star reflektor DCS010X.

  -  Manuellt (DTMF) aktiverad reflektor gäller tills repeatern går ned.

De digitala trafikvägarna är alltid bryggade med varandra.

  -  DMR: BM 240721, TGIF 240721.

  -  YSF: SE-SK7RFL (YSF24078).

  -  D-star: DCS010X.

Samtrafik med närliggande repeatrar.

  -  Inkommande D-star går vidare till SK7RN.
  -  Utgående (automatisk) D-star från SK7RN och SK7JL

      * Dessa repeatrar har ingen egen digital brygga.

Valfri reflektor kan aktiveras med DTMF.

  -  D-star95 rrr (mm) #.

  -  Reflektorn förblir aktiv så länge QSO pågår.

  -  Därefter är den dynamisk i 15 minuter.

Vi har även separata Equalizers i ljud-kedjan.
  -  I riktning D-star->SvxLink.
  -  I riktning SvxLink->D-star.

Föregående sida
Tillbaka till Digitalt

D-star-kommandon                                                                            Ej SvxLink standard

D-star-bryggan kan styras med dessa DTMF-kommandon.

95rrr     Aktiverar manuellt D-star-reflektor rrr., modul B.

95rrrmm   Aktiverar manuellt D-star-reflektor rrr, modul mm, 00=A, 02=B etc.

95mm      Aktiverar manuellt modul mm på aktuell reflektor. 00=A, 02=B etc.

95        Aktiverar manuellt default D-star-reflektor (DCS010X).

951       Aktiverar manuellt D-star-reflektor DCS010B.

956       Aktiverar manuellt D-star-reflektor XRF699B.

959       Koppla från vald D-star-reflektor. Även 970.

Vald reflektor är aktiv i 30s efter senaste sändningspass.

Om annan reflektor än de som passas statiskt väljs, kommer den att passas i ytterligare 15 minuter.

Föregående sida
Tillbaka till Digitalt

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.