Foto

Detta är övre delen av stativet.

Detta är övre delen av stativet.

... och här är nedre halvan.

... och här är nedre halvan.

Med hjälp av denna combiner kan vi låta två sändare (434,600 och 434,550) dela på samma sändarantenn. Som synes finns det två lediga ingångar!

Med hjälp av denna combiner kan vi låta två sändare (434,600 och 434,550) dela på samma sändarantenn. Som synes finns det två lediga ingångar!

Övre raden: Mottagare och sändare (Motorola) för DMR. Mitten: Mottagare och sändare (Anytone/CRT) för 70cm. Nedre raden: Mottagare och sändare (Icom) för 2m

Övre raden: Mottagare och sändare (Motorola) för DMR. Mitten: Mottagare och sändare (Anytone/CRT) för 70cm. Nedre raden: Mottagare och sändare (Icom) för 2m

Den lilla switchen är inkommande nät. Under den sitter en låda som bl a innehåller datorn och interfacet för repeaterlogiken. Underst sitter ett MikroTik RouterBoard.

Den lilla switchen är inkommande nät. Under den sitter en låda som bl a innehåller datorn och interfacet för repeaterlogiken. Underst sitter ett MikroTik RouterBoard.

I förgrunden syns mottagarfiltren. Endast de två till vänster är inkopplade. Ett går som notch och ett är ett bandpassfilter. De sändarfilter som skymtar i bakgrunden behövs inte. Vi har ju separerade antenner för sändare och mottagare.

I förgrunden syns mottagarfiltren. Endast de två till vänster är inkopplade. Ett går som notch och ett är ett bandpassfilter. De sändarfilter som skymtar i bakgrunden behövs inte. Vi har ju separerade antenner för sändare och mottagare.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.