Allt är som vanligt

Repeaterskolan - Lektion #1

Du kan fortfarande köra SK7RN och SK7RFL, helt utan tillgång till vare sig subton eller DTMF.
  -  Repeatrarna öppnas som vanligt med 1750 Hz.
  -  SK7RFL kan, som tidigare, även öppnas med DTMF 0.
  -  SK7RN kan även öppnas med DTMF "stjärna" (*).
  -  SK7JL öppnas med DTMF 7.

  -  Repeatrarna kan även öppnas med subton 79,7 Hz. Då krävs det 1 sekund PTT.
 Repeatern öppnas efter att du släppt PTT.
  -  DTMF och 1750 undertrycks, dvs hörs aldrig på repeatern.

Repeaterns brusspärr öppnar på bärvåg.
  -  Tidigare krävdes subton på SK7RFL 70cm.
  -  Vi provar just nu utan och det verkar fungera bra.
  -  Det är inget krav att använda subton.

Till skillnad från t ex DMR, behöver du ingen speciell radio för att köra över SK7RFL och SK7RN. 
  -  Det går bra med vilken 2m/70cm FM radio som helst.
  -  Och nu kan du även nå DMR via SK7RFL och SK7RN.
  -  Om möjligt, ställ radion i "narrow".

Du kan dra nytta av SvxLinks funktioner, utan att förstå hur det fungerar. 
  -  Du kan alltid besvara anrop från SvxLink, DMR eller EchoLink.
  -  När du startar repeatern med t ex 1750, aktiverar vissa bryggningar helt automatiskt.

Var och en använder systemet efter eget intresse och egen förmåga.