Öppna Svx-portalen

SvxPortalen används för att övervaka statusen på Sveriges Nationella Repeaternätverk - SvxLink.

Alla sidor, utom Systembeskrivning och Station information uppdateras i realtid. Man kan därför övervaka nätets trafik och funktioner genom portalen. Portalen är ett utmärkt verktyg, om man vill lära sig och förstå hur nätet fungerar.

Vi har tidigare berättat att det finns en Reflektor som binder samman, just nu, drygt 70 repeatrar.

  -  För att man skall kunna se vilka repeatrar som är anslutna, har det skapats en Portal.

  -  Det är en webbplats som körs fristående från Reflektorn.

  -  Den är utvecklad av Peter, SA2BLV i Umeå.

  -  Man kan välja språk, men nedanstående sidor finns i den svenska versionen.

  -  Adressen till portalen är: https://svxportal.sm2ampr.net/.

  -  Portalen är ett utmärkt verktyg, om man vill lära sig och förstå hur nätet fungerar.

Klienter
  -  Visar en lista över alla repeatrar,
  -  vilka talgrupper de passar
  -  vilken talgrupp som just nu är aktiv på respektive repeater.

Övervakning

  -  Här kan du lyssna på inspelade QSOn.
  -  Fungerar enbart på talgrupp 240.
  -  Användbart om du vill höra hur du lät över "länken".

Stationsinformation.
  -  Här kan du läsa om varje ansluten repeater.

Systembeskrivning
  -  Förklarar hur systemet fungerar.

Talgrupper
  -  En lista över vilka talgrupper som finns.

  -  Vi kommer att förklara detta begrepp i en kommande lektion.

Mottagarlistor
  -  En lista över mottagare.
  -  Visar vilken mottagare som är aktiv på respektive repeater.
  -  Visar signalstyrkevärden för respektive mottagare.
  -  Värdena för SK7RN är inte tillförlitliga pga de analoga länkarna.

Statistik
  -  Visar aktiv tid för varje repeater.
  -  Visar aktiv tid för varje Talgrupp.
  -  Visar totaler för dag, månad och år.

Mottagare

  -  Ungefär samma lista som "Mottagarlistor" ovan.
  -  Visar direkt alla mottagare för varje repeater.

Log

  -  Visar alla händelser på Portalen.

Senast hörd

  -  Visar alla sändningspass över reflektorn.

  -  Listan uppdateras i realtid.

  -  Vid klick på talgruppsnumret i listan, öppnas ett nytt fönster som endast visar talare på den valda talgruppen

  -  Den nya sidan innehåller även en ruta överst med aktuell talare på talgruppen.

  -  Även på sidan Klienter är talgruppsnumret klickbart, med samma funktion.

Mina stationer
  -  Här kan man administrera information om sina egna repeatrar.
  -  Det finns ett verktyg för att skapa filen node_info.json .
  -  Det finns ett verktyg för att skapa filen svxlink.conf .
  -  Menyvalet visas bara om man är inloggad på Portalen.

Karta
  -  Visar alla anslutna repeatrar på en karta.

  -  Här visas även repeaterns status.
  -  Kartan är klickbar.

De flesta sidor uppdateras i realtid.