Vi har tidigare berättat att det finns en Reflektor som binder samman, just nu, drygt 60 repeatrar.
  -  För att man skall kunna se vilka repeatrar som är anslutna, har det skapats en Portal.
  -  Det är en webbplats som körs fristående från Reflektorn.
  -  Den är utvecklad av Peter, SA2BLV i Umeå.
  -  Man kan välja språk, men nedanstående sidor finns i den svenska versionen.
  -  Adressen till portalen är: https://svxportal.sm2ampr.net/.
  -  Portalen är ett utmärkt verktyg, om man vill lära sig och förstå hur nätet fungerar.

Klienter
  -  Visar en lista över alla repeatrar
  -  vilka talgrupper de passar
  -  vilken talgrupp som just nu är aktiv på respektive repeater.

Övervakning
  -  Här kan du lyssna på inspelade QSOn.

  -  Fungerar enbart på talgrupp 240.
  -  Användbart om du vill höra hur du lät över "länken".

Stationsinformation.
  -  Här kan du läsa om varje ansluten repeater.

Systembeskrivning
  -  Förklarar hur systemet fungerar.

Talgrupper
  -  En lista över vilka talgrupper som finns.

  -  Vi kommer att förklara detta begrepp i en kommande lektion.

Mottagarlistor
  -  En lista över mottagare.

  -  Visar vilken mottagare som är aktiv på respektive repeater.
  -  Visar signalstyrkevärden för respektive mottagare.
  -  Värdena för SK7RN är inte tillförlitliga pga de analoga länkarna.

Statistik
  -  Visar aktiv tid för varje repeater.
  -  Visar aktiv tid för varje Talgrupp.
  -  Visar totaler för dag, månad och år.

Mottagare

  -  Ungefär samma lista som "Mottagarlistor" ovan.
  -  Visar direkt alla mottagare för varje repeater.

Log

  -  Visar alla händelser på Portalen.

Last heard

  -  Visar alla sändningspass över reflektorn.

  -  Listan uppdateras i realtid.

  -  Vid klick på talgruppsnumret i listan, öppnas ett nytt fönster som endast visar talare på den valda talgruppen

  -  Den nya sidan innehåller även en ruta överst med aktuell talare på talgruppen.

  -  Även på sidan Klienter är talgruppsnumret klickbart, med samma funktion.

Mina stationer
  -  Här kan man administrera information om sina egna repeatrar.
  -  Det finns ett verktyg för att skapa filen node_info.json .
  -  Det finns ett verktyg för att skapa filen svxlink.conf .
  -  Menyvalet visas bara om man är inloggad på Portalen.

Karta
  -  Visar alla anslutna repeatrar på en karta.
  -  Här visas även repeaterns status.
  -  Kartan är klickbar.

De flesta sidor uppdateras i realtid.