Ge analoga repeatrar nytt liv

En QTC-artikel om SvxLink av SM5GXQ

Att bygga en Repeater med SvxLink
En QTC-artikel om SvxLink av SM5GXQ

Att använda en Repeater med SvxLink

En QTC-artikel av SM5GXQ

SvxLink mot nya höjder

En artikel av SM5GXQ.

Så blir din analoga repeater uppkopplad

En artikel om SvxLink på Hamnews.se

Incheckningsrekord för SSA-bulletinen

En artikel på Hamnews.se

Bildspel            Artiklar            Instruktioner

SvxLink är den programvara som körs i våra 4 repeatrar.
  -  Den är utvecklad av Tobias SM0SVX.
  -  Den körs under Linux i en liten Raspberry Pi.
  -  Funktioner i logiken kan styras med hjälp av Kommandon, som kommer att beskrivas senare.

Men SvxLink är också namnet på ett nät av sammanlänkade repeatrar.
  -  Just nu är det ca 60 svenska noder i detta nätverk.
  -  Nätet är baserat på talgrupper.
  -  De behöver nödvändigtvis inte vara regelrätta repeatrar, utan man kan även ansluta sk simplexnoder.

I kommande lektioner skall vi beskriva SvxPortalen, som visar status för anslutna noder. 
  -  svxportal.sm2ampr.net.

Sammannlänkningen sker med hjälp av en sk Reflektor.
  -  Den gör precis vad det låter som, nämligen reflekterar tillbaka allt som sänds in.
  -  Den senaste versionen av SvxReflector stödjer dessutom Talgrupper.
  -  Vi återkommer till det begreppet i senare lektioner.

SvxLink erbjuder uppkoppling och talgrupper, men är fortfarande helt analogt. 
  -  Du kan därför fortsätta att använda systemet med din "gamla" analoga FM-radio.

Vad finns i SvxLink?
  -  Repeaterlogik
  -  Simplexlogik
  -  SvxReflector (om du vill köra en egen reflektor)
  -  Reflektorlogik
  -  Fjärrmottagare/-sändare
  -  Voter för mottagare (väljer mottagare med bäst mottagning)
  -  Multi-Tx
  -  Papegoja
  -  Klient för EchoLink
  -  Klient för Free Radio Network
  -  Väder (METAR)
  -  QSO Recorder
  -  DTMF repeater
  -  Propagation monitor
  -  Tcl Voice Mail
  -  SelCall

Som sysop väljer man förstås vilka av ovanstående logiker och moduler man vill använda.

Flera mottagare och sändare kan anslutas till samma SvxLink.

Man bygger sin egen repeater med hjälp av
  -  Logiker
  -  Moduler (ansluts till logiker)
  -  Länkar (länkar samman logiker)
  -  Sändare (ansluts till logiker)
  -  Mottagare (ansluts till logiker)

Sändare och mottagare kan vara lokala, eller "remote". För anslutning mot RemoteTrx kan man använda nätverk eller analog radio. Man kan även använda analoga simplex-länkar för att koppla samman flera repeatrar (så gör vi på SK7RN).

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.