SvxLink.org
        Github       
        Svx-Portalen     
        Radio i Norr
        Användarforum
        Sysop-instruktion

SvxLink är den programvara som körs i våra 4 repeatrar.
  -  Den är utvecklad av Tobias SM0SVX.
  -  Den körs under Linux i en liten Raspberry Pi.
  -  Funktioner i logiken kan styras med hjälp av Kommandon, som kommer att beskrivas senare.

Men SvxLink är också namnet på ett nät av sammanlänkade repeatrar.
  -  Just nu är det ca 60 svenska noder i detta nätverk.
  -  Nätet är baserat på talgrupper.
  -  De behöver nödvändigtvis inte vara regelrätta repeatrar, utan man kan även ansluta sk simplexnoder.

I kommande lektioner skall vi beskriva SvxPortalen, som visar status för anslutna noder. 
  -  svxportal.sm2ampr.net.

Sammannlänkningen sker med hjälp av en sk Reflektor.
  -  Den gör precis vad det låter som, nämligen reflekterar tillbaka allt som sänds in.
  -  Den senaste versionen av SvxReflector stödjer dessutom Talgrupper.
  -  Vi återkommer till det begreppet i senare lektioner.

SvxLink erbjuder uppkoppling och talgrupper, men är fortfarande helt analogt. 
  -  Du kan därför fortsätta att använda systemet med din "gamla" analoga FM-radio.

Vad finns i SvxLink?
  -  Repeaterlogik
  -  Simplexlogik
  -  SvxReflector (om du vill köra en egen reflektor)
  -  Reflektorlogik
  -  Fjärrmottagare/-sändare
  -  Voter för mottagare (väljer mottagare med bäst mottagning)
  -  Multi-Tx
  -  Papegoja
  -  Klient för EchoLink
  -  Klient för Free Radio Network
  -  Väder (METAR)
  -  QSO Recorder
  -  DTMF repeater
  -  Propagation monitor
  -  Tcl Voice Mail
  -  SelCall

Som sysop väljer man förstås vilka av ovanstående logiker och moduler man vill använda.

Flera mottagare och sändare kan anslutas till samma SvxLink.

Man bygger sin egen repeater med hjälp av
  -  Logiker
  -  Moduler (ansluts till logiker)
  -  Länkar (länkar samman logiker)
  -  Sändare (ansluts till logiker)
  -  Mottagare (ansluts till logiker)

Sändare och mottagare kan vara lokala, eller "remote". För anslutning mot RemoteTrx kan man använda nätverk eller analog radio. Man kan även använda analoga simplex-länkar för att koppla samman flera repeatrar (så gör vi på SK7RN).

Ge analoga repeatrar nytt liv!    Artikel av SM5GXQ