SSA-bulletinen från SK7SSA

Söndagar kl 09:00.

Uppdaterad 2023-03-05

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.
   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.
- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Bulletinen sänds primärt över SK7RFL och SK7RN.
  -  Flera andra repeatrar i landet monitorerar vår bulletintalgrupp 24070.
  -  Ytterligare repeatrar kan läggas till med ett passningskommando. Se nedan.
  -  Anslutning är möjlig via EchoLink - SK7RFL-R. Se nedan.
  -  Anslutning är möjlig via DMR - talgrupp 240721. Se nedan.

Automatik på SK7RN, SK7RFL samt SK5BN.
  -  Under tiden 08:45 – 09:30+ är flera olika nät automatiskt sammankopplade.
  -  Detta aviseras verbalt av våra repeatrar.
  -  Under den tiden kan/bör man inte göra andra uppkopplingar.
  -  Under denna tid kommer varje sändning att gå ut över hela nätet.
  -  Vi kör även om det inte finns någon bulletin från SSA.

Målet med denna rutin, är dels att alla som vill skall ha möjlighet att checka in, och dels att hela förfarandet inte skall ta onödigt lång tid. Vi vill inte riskera att tappa incheckare pga att det drar ut på tiden.


Alla är välkomna. Vi ber dig vänligen bokstavera din anropssignal tydligt. Om du känner att du inte har möjlighet att vänta på att bli  uppropad senare, lägger du till ordet "lyssnar".


Om alla hjälps åt, kan vi få incheckningen att löpa smidigt och smärtfritt – till fördel för alla.

Av utrymmesskäl är denna grafik inte helt komplett. Ändringar sker över tid.

Av utrymmesskäl är denna grafik inte helt komplett. Ändringar sker över tid.

Bulletinen sänds fn ut över följande repeatrar och nät.

  SK7RFL     145,600   Analog FM   Algutsrum
  SK7RFL     434,600   Analog FM   Algutsrum
  SK7RFL     434,550   DMR tg 6    Algutsrum
  SK7RN      145,750   Analog FM   Böda
  SK7RN      145,6625  Analog FM   Borgholm
  SK7RN      145,625   Analog FM   Mörbylånga
  SM5GXQ     145,2375  Analog FM   Norrköping | Färjestaden
  SK7JL      145,725   Analog FM   Spjutsbygd
  SM7XCE     145,3375  Analog FM   Åbro
  SK6JX      145,625   Analog FM   Falkenberg
  SM6SXJ     434,8875  Analog FM   Galtabo
  SK6IF      145,600   Analog FM   Bokenäs
  SK6IF      434,800   Analog FM   Lysekil
  SK6IF-2K   145,675   Analog FM   Kungshamn

  SK6IF-2T   145,575   Analog FM   Tanumshede
  SL6ZAQ     145,6375  Analog FM   Uddevalla
  SM6LNJ     434,950   Analog FM   Skaftö
  SK6QA      145,7125  Analog FM   Stenungsund
  SM6OEQ     434,500   Analog FM   Stenungsund
  SK6RFQ-2   145,650   Analog FM   Göteborg
  SK6RFQ-70  434,650   Analog FM   Göteborg
  SM6ZDO     145,2375  Analog FM   Alingsås
  SM6UNC     145,3375  Analog FM   Torestorp
  SM6TZL     434,225   Analog FM   Örby
  SM6TZL     145,2375  Analog FM   Örby
  SA6GDS     145,2875  Analog FM   Istorp
  SM6VAG     145,2375  Analog FM   Hjo
  SK5BN      434,600   Analog FM   Norrköping
  SK5AS      145,7875  Analog FM   Linköping
  SK5LW-70   434,850   Analog FM   Eskilstuna
  SK5RHQ-70  434,775   Analog FM   Västerås
  SJ2W       434,675   Analog FM   Skellefteå
  SK3RFG     145,725   Analog FM   Sundsvall
  SK3RIN     145,700   Analog FM   Ånge
  SK3RQE     145,000   Analog FM   Hudiksvall
  SK3GW      434,875   Analog FM   Gävle
  SK3GK-2    145,700   Analog FM   Gävle
  SK3GK-70   434,825   Analog FM   Gävle
  SK4KO      145,600   Analog FM   Mora
  SK4RGL     145,625   Analog FM   Falun
  SK4RGO     434,750   Analog FM   Orsa
  SA4THA     145,3375  Analog FM   Älvdalen  

  Talgrupp   24070     SvxLink     DTMF 9424070#
  Talgrupp   240721    DMR         Brandmeister
  SK7RFL-R   353167    EchoLink    Max 10 anslutningar     

  -  Flera noder kan tillkomma efterhand.
  -  På DMR och SvxLink kan talgruppen användaraktiveras på anslutna repeatrar/hotspots.

Skillnad mot tidigare.
  -  Möjlighet till föranmälan innan utläsningen.
  -  Operatören samlar lista (flera gånger) och ropar upp stationer i turordning.
  -  De som inte vill bli uppropade och ”tacka för bullen” efteråt kan ange detta, genom att lägga till ordet "lyssnar".
  -  Operatören lämnar längre luckor, där flera kan anmäla sig innan operatören kvitterar.

Incheckningar i distriktsordning 
  -  Vid de inledande incheckningsrundorna (föranmälan) tillämpas distriktsordning enligt nedan.

Man kan fortsatt checka in ”som vanligt”.
  -  Enda skillnaden är att man kanske får vänta en liten stund innan man får ”tacka för bullen”.

Alla är välkomna.
  -  Oavsett eventuell klubbtillhörighet.
  -  Oavsett QTH.
  -  Oavsett trafiksätt.
  -  Att säga "lyssnar" är en möjlighet, inte ett önskemål. Ni får jättegärna komma in och "tacka för bullen".
  -  Vi uppskattar alla incheckningar. Lyssnar du, så checka in också - så kommer du med i loggen!

Körschema  (avvikelser kan förekomma).

08:30   Bulletinläget aktiveras automatiskt på SK7RFL och SK7RN.
08:45   Bulletintalgruppen på SvxLink 24070 ansluts till nätet.
08:45   Operatören annonserar bulletinen på aktuella frekvenser.
08:46   Operatören börjar ta föranmälningar (lista) i distriksordning enligt nedan.
09:00   Utläsningen påbörjas.
        Operatören lyssnar efter ev omfrågningar.
        Operatören lyssnar efter ev QTC.
        Föranmälda incheckare ropas upp i turordning (utom de som sagt "lyssnar").
        Nya incheckningsrundor, varav den första i distriktsordning.
        Avslutning.
09:30+  Bulletinläget deaktiveras automatiskt, efter avslutad trafik.

  -  Alla tider utom fetstilta är cirkatider.

Föranmälan (före utläsningen).
    Operatören efterfrågar incheckare och lämnar en "längre lucka", där flera stationer anmäler sig efter varandra.
      * Incheckare anmäler sig, en efter en, med enbart anropssignal.
      * Vill man inte bli uppropad efter utläsningen, tillägger man ordet ”lyssnar”.
  1. Incheckare efterfrågas i distriktsordning, enligt:
      a. Distrikt 7 + 1
      b. Distrikt 2 + 3 + 4
      c. Distrikt 0 + 5
      d. Distrikt 6
    * Efter varje lyssningslucka, kvitterar operatören med de signaler som noterats.
  2. Operatören noterar de EchoLink-stationer som inte tidigare har noterats och kvitterar dessa verbalt.
      * Detta sker med hjälp av Svx-portalen->Mottagarlistor (expandera raden SK7RFL). Repeaterskolan, Supp #17.
      * Om operatören inte har tillgång till Portalen, efterfrågas istället incheckningar från EchoLink.
  3. Operatören noterar de DMR-stationer som inte tidigare har noterats och kvitterar dessa verbalt.
      * Detta sker med hjälp av Svx-portalen->Mottagarlistor (expandera raden SK7RFL). Repeaterskolan, Supp #17.
      * Därefter efterfrågas incheckningar specifikt från DMR.
    Tid och antal lyssningsluckor per distriktsgrupp anpassas så att ovanstående hinns med innan bulletinläsningen.
      * Vid ev tidsnöd, utelämnas EchoLink och DMR före bulletinutläsningen.
  4. Operatören efterfrågar ånyo incheckare från distrikt 7.

Nu sker uppläsning av bulletintexten från SSA.


Efter uppläsningen:

  -  Operatören frågar efter eventuella omfrågningar på bulletintexten.

  -  Hantering av eventuellt föranmälda QTCn.
  -  Operatören frågar efter eventuella lokala QTCn.

Incheckningsrundor (efter utläsningen).
1. Efter bulletinen ropas först föranmälda incheckare upp i turordning.
      * De som sagt ”lyssnar” blir normalt inte uppropade.
2. Operatören efterfrågar ytterligare incheckare i distriktsordning och lämnar en "längre lucka".
      a. Distrikt 7 + 1
      b. Distrikt 2 + 3 + 4
      c. Distrikt 0 + 5
      d. Distrikt 6
        * Nu endast en (1) lyssningslucka per distriktsgrupp..
    –  Operatören kvitterar efter varje lucka med noterade stationer.
    –  Dessa ropas sedan upp i turordning efter alla distriktsindelade lyssningsluckor..
3. Operatören efterfrågar ytterligare incheckare utan distriktsordning.
    –  Operatören kvitterar efter varje lucka med noterade stationer.
    –  Dessa ropas sedan upp i turordning.
    –  Detta upprepepas, tills inga incheckare återstår.
  Operatören kontrollerar vid lämpligt tillfälle, om det tillkommit några EchoLink- eller DMR-stationer.
      * Detta sker med hjälp av Svx-portalen->Mottagarlistor (expandera raden SK7RFL).
Repeaterskolan, Supp #17.

"Längre lucka".
  –  Istället för att svara en station i taget, lyssnar operatören en längre stund.
  –  Flera kan anmäla sig, innan operatören går in och kvitterar.
  –  Hur lång luckan blir, beror på hur många som anmäler sig.
  –  Operatören läser efter varje lucka upp de signaler som noterats i den omgången.
      * Luckan får inte vara så lång att repeatern faller.

Risk för ”dubbling”.
  –  Denna risk finns alltid.
  –  Den som hinner först "vinner". Operatören hör bara en station åt gången.
  –  DMR och EchoLink har fördröjning.
  –  Våra länkar är fortfarande simplex.
  –  De som har möjlighet, använd i första hand analog FM.
  –  Förfarandet underlättas väsentligt, om incheckande stationer tydligt bokstaverar sina anropssignaler.

Så här ansluter du från repeatrar som inte passar bulletintalgruppen 24070.
  -  Starta först repeatern som vanligt.
      * Undvik helst att använda en subton som aktiverar större delar av nätet.
  -  Aktivera passning av bulletin-talgruppen med DTMF-kommandot 9424070#.
  -  Repeatern kommer nu att lyssna på talgruppen i 60 minuter.
  -  Vill du att din lokala repeater alltid skall sända ut bulletinen? Kontakta repeaterägaren.
  -  Det här fungerar förstås bara om repeatern är ansluten till SvxLink. Kolla Svx-portalen.
  -  Talgrupp 24078 kan användas för att ansluta till nätet på Öland vid andra tillfällen än SSA-bulletinen.

Så här använder du EchoLink.
  -  Från dator eller mobil, anslut till SK7RFL-R.
  -  Från en repeater med EchoLink, slå (DTMF) nodnummer 353167.
      * Förfarandet kan variera mellan olika repeatrar. # efter numret kan t ex krävas. 

Så här använder du DMR.
  -  Har du egen hotspot, lägg till talgruppen 240721 via Brandmeister.
  -  Annars kan talgruppen användaraktiveras, genom att sända kort på talgruppen.
       * Användaraktivering varar dock bara i 15 minuter.
  -  Vill du att din lokala DMR-repeater alltid skall sända ut bulletinen? Kontakta repeaterägaren.

Det automatiska bulletinläget avslutas tidigast kl 09:30.
  -  Om repeatern är igång, skjuts avaktiveringen upp tills repeatern faller.
  -  Om repeatern inte är igång, utförs avaktiveringen omedelbart.
  -  Avaktivering innebär att repeatern lämnar bulletintalgruppen 24070.
  -  Nätet övergår då istället till den lokala klustertalgruppen på Öland - 24078.
  -  Pågående EchoLink-anslutningar bryts inte vid avaktivering.
  -  Läs vidare om den förbättrade bulletinautomatiken: Repeaterskolan, supplement 12.
  -  Bulletinoperatören eller sysop kan manuellt deaktivera bulletinläget, om trafiken är klar innan kl 09:30.

På övriga repeatrar bör man vänta tills repeatern faller, innan man gör lokala anrop.
Alternativt ges kommandot 910# för att koppla ifrån bulletintalgruppen.
Annars kommer trafiken att gå ut över hela nätet.

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.