Kombinerad squelch - signalstyrka eller subton

Kombinerad Squelch.

Signalnivå med tröskelvärde och hysteres - eller subton (CTCSS).

SvxLink har fått en ny funkton - kombinerad squelch.

  -  Nu kan man blanda olika brusspärrar och sätta logiska operatorer mellan dem

På SK7RFL har vi följande kombinationer.

  -  Brusspärren öppnar på signalnivå eller subton (CTCSS).

  -  Repeatern öppnar då på samtliga toner som är mappade till någon talgrupp.

  -  Vi spärrar vissa subtoner, för att undvika störningar vid konditioner.

Vi kan därför "dra åt" brusspärren något.

  -  På så sätt slipper vi oavsiktliga störningar, t ex vid högtryckskonditioner.

  -  Men del allra flesta kommer att komma in ändå, utom de som är riktigt svaga.

  -  Om man däremot använder subton, får man en "gräddfil" in på repeatern.

  -  För svaga stationer lägger vi avsiktligt till en längre "bruskvast", för att undvika att brusspärren stänger på mobilflutter.

SK7RFL har två mottagare. 
  -  2m
  -  70cm
  -  Normalt är det bara trafik på den ena av dem.
  -  Skulle det vara trafik på bägge samtidigt, vinner den som är starkast (sk "voting").

Varje mottagare har två olika villkor för att öppna brusspärren.
  -  Signalstyrkan skall överstiga ett visst tröskelvärde.
  -  Signal/brus-förhållande för subtonen skall överstiga ett visst tröskelvärde.
  -  Brusspärren öppnar om minst ett av villkoren är uppfyllda.

Mottagarna har också en "icke-squelch". 
  -  Vissa subtoner detekteras och används för att upphäva öppning av brusspärren.
  -  Det gäller främst de toner som används på närliggande repeatrar.
  -  Detta används för att begränsa oavsiktliga störningar.

Vi kan behöva göra ytterligare prov och justeringar. 
  -  Dessa kommer att ske löpande.
  -  Denna sida kanske inte alltid uppdateras för att återspegla dagsläget.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Subtonsmappning på SK7RFL och SK7RN

 79.7 Hz  Lokalt QSO över SK7RFL och SK7RN(samt SK7JL + SK5BN)
          Egentligen talgrupp 24078.
          Talgruppen aktiveras efter första sändningspasset.

 88.5 Hz  Talgrupp 240 (Sverige).

189.9 Hz  Talgrupp 2400 (SM0).  

146.2 Hz  Talgrupp 2402 (SM2).

141.3 Hz  Talgrupp 2403 (SM3).     

151.4 Hz  Talgrupp 2404 (SM4).

 91.5 Hz  Talgrupp 2405 (SM5).

118.8 Hz  Talgrupp 2406 (SM6).

225.7 Hz  Talgrupp 2407 (SM7).       

Ej standard

Ej standard

210.7 Hz  Talgrupp 24073 (Kalmar Län).

Alla dessa subtoner öppnar dessutom repeatern.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Vi blockerar vissa subtoner    
  -  Detta för att begränsa QRM från avlägsna stationer som kör över andra repeatrar.
  -  Sänder du med någon av dessa toner, så kommer brusspärren att stänga eller inte öppna alls.
  -  Däremot går det fortfarande att köra över dessa repeatrar helt utan subton.

Ton    Omr   SK7RFL SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
 67.0  DL                   SK7RN-C
 77.0  SM0   SK7RFL           
 94.8  SP    SK7RFL (2m)
 97.4               SK7RN-N
100.0               SK7RN-N SK7RN-C SK7RN-S
123.0  SM0   SK7RFL                 
 82.5  SM5   SK7RFL (70cm)     SK7RN-C 
114.8  SM6                          SK7RN-S
156.7  SM7   SK7RFL SK7RN-N         SK7RN-S

Varaktigheten på subtonsaktivering av repeatern måste vara mellan 1 och 5 sekunder.
  -  Subtonsaktiveringar med varaktighet >5 sekunder kommer att ignoreras 

För många (>5) lokala sändningspass i rad på vissa talgrupper framtvingar automatisk QSY.

  -  Detta gäller på rikstäckande talgrupper samt på andra distriktstalgrupper än 2407.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.