Kombinerad squelch - signalstyrka eller subton

Repeaterskolan - Supplement #9

SvxLink har uppdaterats till senaste version. Den innehåller en intressant funktionalitet. Man kan kombinera "vanlig" squelch och subton. 
  -  Signalstyrkebrusspärren måste "dras åt", eftersom det är mycket störningar.
  -  Om man använder subton, kan man komma igenom - även om man är svag.
  -  Vi avser inte kräva subton för att köra SK7RFL.
  -  Men det kan vara en fördel.

SK7RFL har två mottagare. 
  -  2m
  -  70cm
  -  Normalt är det bara trafik på den ena av dem.
  -  Skulle det vara trafik på bägge samtidigt, vinner den som är starkast (sk "voting").

Varje mottagare har två olika villkor för att öppna brusspärren.
  -  Signalstyrkan skall överstiga ett visst tröskelvärde.
  -  Signal/brus-förhållande för subtonen skall överstiga ett visst tröskelvärde.
  -  Brusspärren öppnar om minst ett av villkoren är uppfyllda.

Mottagarna har också en "icke-squelch". 
  -  Vissa subtoner detekteras och används för att upphäva öppning av brusspärren.
  -  Det gäller främst de toner som används på närliggande repeatrar.
  -  Detta används för att begränsa oavsiktliga störningar.

Vi kan behöva göra ytterligare prov och justeringar. 
  -  Dessa kommer att ske löpande.
  -  Denna sida kanske inte alltid uppdateras för att återspegla dagsläget.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.