Kombinerad squelch - signalstyrka eller subton

Repeaterskolan - Supplement #9

SvxLink har uppdaterats till senaste version. Den innehåller en intressant funktionalitet. Man kan kombinera "vanlig" squelch och subton. 
  -  Signalstyrkebrusspärren måste "dras åt", eftersom det är mycket störningar.
  -  Om man använder subton, kan man komma igenom - även om man är svag.
  -  Vi avser inte kräva subton för att köra SK7RFL.
  -  Men det kan vara en fördel.

SK7RFL har två mottagare. 
  -  2m
  -  70cm
  -  Normalt är det bara trafik på den ena av dem.
  -  Skulle det vara trafik på bägge samtidigt, vinner den som är starkast (sk "voting").

Varje mottagare har två olika villkor för att öppna brusspärren.
  -  Signalstyrkan skall överstiga ett visst tröskelvärde.
  -  Signal/brus-förhållande för subtonen skall överstiga ett visst tröskelvärde.
  -  Brusspärren öppnar om minst ett av villkoren är uppfyllda.

Mottagarna har också en "icke-squelch". 
  -  Vissa subtoner detekteras och används för att upphäva öppning av brusspärren.
  -  Det gäller främst de toner som används på närliggande repeatrar.
  -  Detta används för att begränsa oavsiktliga störningar.

Vi kan behöva göra ytterligare prov och justeringar. 
  -  Dessa kommer att ske löpande.
  -  Denna sida kanske inte alltid uppdateras för att återspegla dagsläget.