Statistik

Ladda ned: Excel-ark

Statistiken visar användning av SvxLink under åren 2020-2023.

Källa: SvxPortalen

Excel-ark för nedladdning

Statistiken produceras med hjälp av ett Excel-ark, som hämtar data från ett APISvx-portalen.

  -  Arket uppdaterar sig självt online, varje gång det öppnas.

  -  Arket använder de data som uppdateras efter varje dygns slut, vilket innebär upp till ett dygns eftersläpning.

  -  Uppgifterna om antal noder, uppdateras dynamiskt från de noder som hittills varit aktiva under månaden.

  -  Vid varje månadsskifte kommer arket att dynamiskt lägga till nya staplar.

  -  Dock kan det hända att stapelfärgen behöver uppdateras.


Vi erbjuder nu även arket för nedladdning, men vill samtidigt informera om några begränsningar.

  -  Du behöver ladda ned arket, dvs databasanslutningen är inte körbar i webbläsaren.

  -  Arket fungerar endast med de versioner av Excel som stödjer anslutning till JSON datakällor.


I tillägg finns fn följande utökade möjligheter.

  -  Att visa trafiktid för varje nod under ett angivet år (exv 2022).

  -  Att visa trafiktid för varje nod under en angiven månad (exv Januari 2022).


Det kommer ev att tillkomma vissa filtreringsfunktioner i detta API.

  -  Möjlighet att filtrera statistiken på en enskild nod.

  -  Möjlighet att filtrera statistiken på en enskild talgrupp.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.