Talgrupper och Repeatrar i SM7

Översikt

I SM7 finns
  -  En distriktstalgrupp, 2407.
  -  Länsvisa talgrupper, 24071-24075
  -  Landskapstalgrupper, 24077, 24078.
  -  Lokala default-talgrupper för varje repeater.
  -  En bulletintalgrupp, 24070.

Talgruppen 2407 kan med fördel användas som anropstalgrupp. Den har numera auto-QSY efter 5 minuter.

Vill du däremot anropa en specifik station, du kanske rentav vet vilken repeater denna ligger på, använd då helst en så smal talgrupp som möjligt - t ex repeaterns lokala talgrupp enligt nedan.

Talgrupper

2407     SM7               SK7RFL  SK7RN  SK7JL  SK7HW  SK7BQ  SK7REE

24070    SK7SSA bulletin   SK7RFL  SK7RN  SK7JL                             SK5BN

24071    Jönköpings län
24072    Kronobergs län                          SK7HW
24073    Kalmar län        SK7RFL  SK7RN
24074    Blekinge län                     SK7JL
24075    Skåne län                                      SK7BQ  SK7REE

24077    Småland                                 SK7HW
24078    Öland             SK7RFL  SK7RN  SK7JL                             SK5BN

240721   SK7RFL            SK7RFL
2407364  SK7RN                     SK7RN
2407151  SK7JL             SK7RFL  SK7RN  SK7JL
240770   SK7HW                                   SK7HW  
240777   SK7BQ                                          SK7BQ

240702   SK7REE                                                SK7REE

240501   SK5BN             SK7RFL  SK7RN                                    SK5BN

Grön färg betyder default talgrupp.
Kursiv stil betyder timer-aktiverad.

Genvägar

På SK7RFL, SK7RN, SK7JL samt SK5BN kan vissa av dessa talgrupper också aktiveras genom att sända endast de fetmarkerade siffrorna i talgruppsnumret (utan 91 framför).

Karta från Svx-portalen över repeatrar i SM7.

Karta från Svx-portalen över repeatrar i SM7.