D-Star på SK7RFL

D-star
Icom
ircDDB

Vi har på prov aktiverat även D-Star på SK7RFLs digitala repeater.
  - Men repeatern är i första hand avsedd för DMR.
  - På D-Star behöver den aktiveras manuellt från användaren.
  - Endast ett mode kan köras samtidigt på repeatern.
  - Du kan inte aktivera D-Star, medan det pågår QSO på DMR eller C4FM.

D-Star
  -  RPT1: SK7RFLB
  -  RPT2: SK7RFLG
  -  Default reflektor: DSC010B (ej länkad - kräver aktivering från användare).

Lokalt QSO
  -  Lämna RPT2 tomt, så går trafiken garanterat bara ut via SK7RFL.

Ansluten reflektor
  -  Vi har satt reflektorn DSC010B som standard.
  -  Där verkar de flesta repeatrar ligga.
  -  I Sverige finns även reflektorn XRF699.
  -  Dessvärre ligger inte alla repeatrar i Sverige på samma reflektor.
  -  Normalt skall reflektorn vara frånkopplad. Annars får vi även inkommande trafik.
  -  Man kan styra reflektoranslutning med antingen DTMF eller URCALL.

Styrning av reflektor 
  -  Obs att URCALL måste vara satt till CQCQCQ, för att DTMF skall fungera.
  -  Man ställer in URCALL enligt tabellen nedan och sänder ett kort "blipp".
  -  Sedan måste man ställa tillbaka URCALL till CQCQCQ för att göra sitt anrop.
  -  Glöm inte att koppla ifrån reflektorn när QSOt är klart. Det sker inte automatiskt.
  -  Annars förblir reflektorn aktiv och då kommer det inkommande trafik hela tiden.
  -  Har du bytt reflektor, ställ helst tillbaka till DCS010B innan du kopplar ned.
  -  I tabellen nedan har tecknet använts för att indikera mellanslag.
  -  Kommandot skall alltid vara i 8:e positionen.

Kommando                    DMR tg  DTMF   Alt     URCALL  
Anslut frånkopplad reflektor        **•••••••L
Koppla från reflektor               # •••••••U

Kontrollera reflektor               0      00      •••••••I
Aktivera Echo (papegoja) 
                         •••••••E
Aktivera DCS010B  Default  240240   D010B  D01002  DCS010BL
Aktivera XRF699B                    B699B  B69902  XRF699BL
Aktivera DCS010J  Sw. Hub   240216  D01010         DCS010JL
Aktivera DCS010D 
Bulletin  2410    D010D  D01004  DCS010DL
Aktivera DCS010A 
WW                D010A  D01001  DCS010AL
Aktivera DCS010K 
SM0       2400    D01011         DCS010KL
Aktivera DCS010Q 
SM2       2402    D01017         DCS010QL
Aktivera DCS010S 
SM3       2403    D01019         DCS010SL
Aktivera DCS010T 
SM4       2404    D01020         DCS010TL
Aktivera DCS010U 
SM5       2405    D01021         DCS010UL
Aktivera DCS010V 
SM6       2406    D01022         DCS010VL
Aktivera DCS010W 
SM7       2407    D01023         DCS010WL
Aktivera DCS010X
  SK7RFL    240721  D01024         DCS010XL

-  Modulerna A, B, C och D kan aktiveras med respektive DTMF-bokstav.
-  Övriga moduler måste aktiveras med siffror - 05, 06, 07 etc för E, F, G osv. 
-  Modulindelning framgår av webbplatserna för DCS010 och XRF699.
-  Programmera flera minnesplatser i radion så slipper du editera URCALL för hand .

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.