Länkning av EchoLink mellan SK7RFL och SK7RN

Nästa sida

Vi låter inkommande EchoLink gå vidare till SK7RNs tre repeatrar på Öland

Normalt skall EchoLink bara gå till den repeater man ansluter till.
  -  I policyn för SvxLinks Repeaternätverk avråds faktiskt från samtidigt användning av EchoLink.

  -  Icke desto mindre har vi ju EchoLink på SK7RFL.

  -  Inkommande anslutningar från EchoLink kommer att avvisas under pågående QSO över SK7RFL.

  -  Inkommande anslutningar kan inte automatiskt aktivera några talgrupper på SvxLink repeaternätverk.

Undantag #1
  -  Vid trafik på vår lokala talgrupp 24078.

  -  Vid trafik initierad från digital-bryggan.

Undantag #2
  -  Vid SSA-bulletin på SvxLink talgrupp 24070.

  -  Anslutningar från DMR, D-star eller EchoLink är möjligt från kl 08:30.

EchoLink är däremot inte avsett för att ligga och passa en repeater under flera timmar.
  -  På SK7RFL kopplar vi därför ned alla EchoLink-anslutningar i samband med att repeatern går ned.

  -  Det finns även en inaktivitetstimeout.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.