Länkning av EchoLink mellan SK7RFL och SK7RN

Repeaterskolan - Supplement #3

Normalt skall EchoLink bara nå den repeater man ansluter till.
  -  I policyn för SvxLinks reflektornät avråds från användning av EchoLink.
  -  SK7RFL har EchoLink.
  -  Inkommande anslutningar aktiverar i normalfallet inga talgrupper.
  -  Inkommande anslutningar avvisas om repeatern är öppen på någon annan talgrupp än den lokala.
  -  Utgående anslutningar annullerar eventuellt tidigare talgruppsval.

Men vi har gjort två undantag.
  -  Vid bulletinsändning på talgrupp 24070.
  -  EchoLink går vidare till SK7RNs tre repeatrar.

Vid dessa undantag länkas EchoLink ut även på SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Detta gäller endast inkommande anslutningar.
  -  För utgående anslutningar måste man fortfarande gå via SK7RFL.
  -  EchoLink kan fortfarande inte avbryta pågående QSO.
       - Detta gäller inte vid bulletinsändning på talgrupp 24070.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.