Länkning av EchoLink mellan SK7RFL och SK7RN

Repeaterskolan - Supplement #3

Normalt skall EchoLink bara nå den repeater man ansluter till.
  -  I policyn för SvxLinks reflektornät avråds från användning av EchoLink.
  -  SK7RFL har EchoLink.
  -  Inkommande anslutningar aktiverar i normalfallet inga talgrupper.
  -  Inkommande anslutningar avvisas om repeatern är öppen på någon annan talgrupp än den lokala.
  -  Utgående anslutningar annullerar eventuellt tidigare talgruppsval.

Men vi har gjort två undantag.
  -  Vid bulletinsändning på talgrupp 24070.
  -  EchoLink går vidare till SK7RNs tre repeatrar.

Vid dessa undantag länkas EchoLink ut även på SK7RNs 3 repeatrar.
  -  Detta gäller endast inkommande anslutningar.
  -  För utgående anslutningar måste man fortfarande gå via SK7RFL.
  -  EchoLink kan fortfarande inte avbryta pågående QSO.
       - Detta gäller inte vid bulletinsändning på talgrupp 24070.