Lokalt QSO på SvxLink

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Det allra enklaste sättet att köra ett lokalt QSO över repeatern, är att inte ge några kommandon alls. 
  -  Repeatern kan dock ha en default-talgrupp, som kanske passas av andra repeatrar.
  -  Den aktiveras vanligen efter första sändningspasset.
  -  I vårt fall kan det vara länktalgruppen mellan SK7RFL och SK7RN.
  -  På andra repeatrar kan det vara en distriktstalgrupp.

Det kan uppstå situationer, där en lokal användare behöver använda repeatern lokalt, medan det pågår trafik på en talgrupp.
  -  Förhoppningsvis visar andra användare "gott trafikvett" och gör QSY från talgrupp 240.
  -  Förvissa dej om att ingen lokal användare är aktiv i QSOt.
  -  Det finns möjligheter (kommandon) i SvxLink för att koppla ifrån fjärrtrafik.
  -  På SK7RFL och SK7RN/Borgholm kan kommandon även ges medan någon talar.

Man kan tillfälligt koppla ifrån talgruppsfunktionen.

  -  Detta sker genom kommandot 9{#}.  (Ej SvxLink standard)

      - Standardkommandot är annars 910#.

  -  Detta innebär ”ingen talgrupp vald”, och ”scanning är avstängd”.

  -  SvxLink kvitterar verbalt med ”deactivating”.  (Ej SvxLink standard)

  -  Detta kan användas, om man vill ”ta över repeatern” lokalt.

  -  Man kan förstås även aktivera en annan talgrupp istället.

  -  Scanning återupptas dock när repeatern går ner, eller efter 30s.

  -  Fortsätter QSOt på 240 så kommer det att starta repeatern igen.

Även som lyssnare kan man tvinga över ett QSO på 240 till en QSY-talgrupp.

  -  Man ger då QSY-kommandot 92{#}.

  -  Detta kan faktiskt ske från vilken repeater som helst.

  -  Den egna repeatern blir då förstås medlem i den privata QSY-talgruppen.

  -  Därefter slår man lämpligen 9{#} (eller 910#) för att koppla bort QSY-talgruppen.

  -  Nu kan man köra ett lokalt QSO eller låta repeatern falla.

  -  Denna lösning är mera permanent, eftersom det första QSOt inte längre ligger på 240.

  -  Använd denna metod med visst förstånd.

Repeatern kan ha blivit kvar på t ex talgrupp 240 efter ett tidigare QSO.
  -  Låt då gärna repeatern falla eller ge kommando 9{#} (ej SvxLink standard) eller 910#, innan du påbörjar ett lokalt QSO.
  -  Detta fungerar bara om det lokala QSOt är över samma repeater.

Om du redan när du startar repeatearn vet att du vill vara helt lokal.

  -  Normalt aktiveras en default-talgrupp efter första sändningspasset.
  -  Default-talgruppen kan t ex länka samman SK7RFL och SK7RN.
  -  Detta kan förhindras, genom att ge ”något” kommando i första sändningen.
       -  T ex 9{#  (Ej SvxLink standard)

Man kan även behöva koppla ifrån fjärrtrafik mera permanent.

  -  Det gäller i synnerhet vid nödsamband.
  -  Det finns Sysop-kommandon för detta.    (Ej SvxLink standard)

Nu finns det även en Automatisk QSY från talgrupp 240. 
  -  Den inträffar efter 90 sekunder.
  -  Den inväntar att squelchen stänger efter avslutat sändningspass.