DMR, D-star och YSF på SM5GXQ Simplexnod

SM5GXQ Simplexnod finns på frekvensen 145,2375.

  -  i Norrköping (oktober-april)

  -  I Färjestaden på Öland (maj-september)

Noden finns nu på följande nät:

  -  SvxLink Sverige

  -  SvxLink UK

  -  SvxLink Tyskland

  -  DMR (Brandmeister och TGIF)

  -  D-star

  -  YSF

Förutom de talgrupper och reflektorer som passas statiskt, kan godtycklig talgrupp eller reflektor väljas med DTMF-kommandon enligt nedan.

All trafik omvandlas till analog FM.

  -  För att köra över noden, behövs bara en helt vanlig analog 2m-radio.

Noden SM5GXQ passar statiskt följande talgrupper:

  -  Brandmeister: 240 924 927 2405 24024 24053 24073 240216 240240 240707 2405174 + Cluster Östergötland

  -  TGIF: 240 2405 2405 2407 2405174

  -  Valfri talgrupp kan läggas till med DTMF-kommando.

Kommandon

 96        Tg 2405174     Default DMR tg

 96tg      Talgrupp tg.

 969       Koppla bort vald talgrupp. Även 960.

 96*       Säger aktuell DMR-talgrupp.

 6*        Säger aktuell DMR-talgrupp. Listar aktiva stationer under pågående session.

Vald talgrupp är aktiv i 30s efter senaste sändningspass.

Om annan talgrupp än de som passas statiskt väljs, kommer den att passas i ytterligare 10 minuter.

Noden passar statiskt följande reflektorer:

  -  DCS010B

  -  XRF699B

  -  Valfri reflektor kan läggas till med DTMF-kommando.

Kommandon

 95        DCS010B     Standard reflektor

 951       DCS010B     (genväg)

 956       XRF699B     (genväg)

 95mm      Modul mm på aktiv reflektor. 01=A, 02=B etc.

 95rrr     Reflektor rrr, modul B.

 95rrrmm   Reflektor rrr, modul mm.

 959       Koppla bort vald reflektor. Även 950.

Vald reflektor är aktiv i 30s efter senaste sändningspass.

Om annan reflektor/modul än de som passas statiskt väljs, kommer den att passas i ytterligare 15 minuter.

Noden passar statiskt följande reflektorer:

  -  Sweden Hub (89207)

  -  Sweden Link (18045)

  -  Sweden Link (46142)
  -  SM5GXQ (57839)

  -  Valfri reflektor kan läggas till med DTMF-kommando.

Kommandon

 97        Sweden Hub  YSF89207     Standard reflektor

 971       Sweden Link YSF89207     (genväg)

 972       Sweden Link YSF18045     (genväg)

 97rrrrr   YSF-reflektor rrrrr

 979rrrrr  FCS-reflektor rrrrr

 979       Koppla bort vald reflektor. Även 970.


Vald reflektor är aktiv i 30s efter senaste sändningspass.

Om annan reflektor/modul än de som passas statiskt väljs, kommer den att passas i ytterligare 15 minuter.

Möjlighet till bryggning

Noden har stöd för bryggning mellan olika nät:

  -  Mellan de tre olika SvxLink-näten.

  -  Mellan DMR och SvxLink.

  -  Mellan YSF och SvxLink.

  -  Mellan D-star och Svxlink.

  -  Konferensbrygga, typ HBLINK.

Respektive bryggning är aktiv så länge noden är uppe.

  -  Efter 30 sekunders inaktivitet nollställs noden till utgångsläget.

All trafik omvandlas till analog FM.

  -  För att köra över noden, behövs bara en helt vanlig analog 2m-radio.

Alla bryggningar av detta slag får anses vara ett experiment.

  -  SM5GXQs simplex nod får alltid anses vara en utvecklingsmiljö.

  -  Simplexnoden kan vara upptagen av annan trafik.

  -  Endast en bryggning kan samtidigt vara aktiv.

  -  Det finns inga som helst garantier att det alltid fungear.

  -  För mera permanent bryggning, behövs isf en mera dedicerad lösning.

Aktiva bryggor just nu

SM5GXQ

  -  SvxLink Sverige tg 2405174.

  -  SvxLink UK tg 2405174.

  -  SvxLink Tyskland tg 2405174.

  -  DMR Brandmeister tg 2405174.

  -  DMR TGIF tg 2405174.

  -  YSF 57839.

SvxLink tg 91

  -  SvxLink Sverige tg 91.

  -  SvxLink UK tg 91.

  -  SvxLink Tyskland tg 91.

SvxLink tg 92

  -  SvxLink Sverige tg 92.

  -  SvxLink UK tg 92.

  -  SvxLink Tyskland tg 92.

SvxLink tg 235

  -  SvxLink Sverige tg 235.

  -  SvxLink UK tg 235.

Sweden Hub

  -  SvxLink Sverige tg 240216.

  -  YSF 89207.

Eftersom SM5GXQ Simplexnond passar en massa andra talgrupper och system,
får funktionen anses vara "best effort" - dvs det finns inga garantier för att det alltid fungerar.

På Svx-portalen kan man se vilka stationer som är aktiva på bryggan.


Klicka på "Mottagarlistor" och där klicka på plusset framför SM5GXQ.

Sidan kan inte visa de verkliga anropssignalerna för trafik från DMR eller YSF. Använd i stället Mottagarlistor för detta.

samtrafik-1
samtrafik-2
samtrafik-3
sm5gxq-tg-digitalt
sm5gxq-tg-svxlink