Verbala meddelanden från repeatern

Repeaterskolan - Lektion #26

Repeatern har ett antal verbala meddelanden som ges med kvinnlig röst på engelska.
  -  Jag brukar kalla den "spökrösten" (från 10-i-topp på 60-talet, Carl-Eiwar, "mannen utan efternamn")
  -  Hörde att någon döpte henne till "flickan i växeln" (fungerar precis lika bra! - och rätt kön dessutom).
  -  Hennes "riktiga" namn är "en_US-heather-16k".

Identifiering.
  -  Repeatern bokstaverar sin egen anropssignal, följt av ordet "Repeater".
  -  På SK7RN följs detta av: North | Center | South.
  -  Vid start och stopp av repeatern finns här en timer på 10 minuter.
  -  Repeatern identifierar sig även i samband med RGR-pipet, var 20:e minut.
  -  Man kan trigga ett manuellt ID med t ex kommandot "stjärna" (*).
  -  Allt detta varierar från repeater till repeater.

Talgrupp.
  -  Aktiverad talgrupp meddelas med nummer (eller anropssignal, Ej SvxLink standard).
  -  Meddelandet föregås vanligen av ordet "talkgroup".
  -  Anropssignal används istället för nummer i några speciella fall. Ej SvxLink standard.
       - Bulletintalgrupper.
       - Andra repeatrars "egen talgrupp".

Sändning från annan repeater. Ej SvxLink standard.
  -  På talgrupp identifieras annan repeater med bokstaverad anropssignal.
  -  Meddelandet sänds endast en gång, dvs vid första sändningen på talgruppen.
  -  För närliggande repeatrar (SK7RFL | SK7RN) undertrycks detta meddelande.

QSY-meddelande.
  -  Vid QSY (byte till annan talgrupp), säger repeatern "QSY" följt av talgruppens nummer.
  -  Vid "privat" QSY-talgrupp, sägs endast de två sista siffrorna i numret. Ej SvxLink standard.
  -  När egen repeater inte följer med i QSY, säger repeatern först "QSY xx Pending".
  -  Om man inte trycker PTT inom 15 sekunder, säger repeatern "QSY Ignored".

Reflektoranslutning. Ej SvxLink standard.
  -  Vid deaktivering av anslutning (kommando 9[#]) säger repeatern "Deactivating".
  -  Vid aktivering av anslutning (kommando 91[#]) säger repeatern "Activating"

Monitorering av annan talgrupp.
  -  Repeatern säger "Monitor", följt av talgruppens nummer eller namn.

EchoLink.
  -  Vid utgående anslutningar säger repeatern "Connecting to xxxxxx".
  -  Vid frånkoppling säger repeatern "xxxxxx Disconnected".
  -  Inkommande anslutningar identifieras inte på detta sätt.
  -  Repeatern säger endast "EchoLink" efter första sändningspasset. Ej SvxLink standard.

DMR.   Ej SvxLink standard.
  -  Vid första sändning från DMR-bryggan, säger repeater "DMR".

Avvisande av inkommande EchoLink-anslutning. Ej SvxLink standard.
  -  Detta sker om repeatern redan är upptagen. Meddelandet är:
       - "Repeater already active. The connection was rejected. Please try again later".

  -  Inkommande EchoLink tillåts nu på SK7RFL vid lokalt QSO (SvxLink talgrupp 24078).

Listning av anslutna stationer på EchoLink. 
  -  ? connected stations: [xxxxx, xxxx]  = utgående anslutningar
  -  ? connected clients: [xxxxx, xxxx]     = inkommande anslutningar
(ej SvxLink standard).

Moduler. 
  -  Hos oss har vi undertryckt meddelanden från de flesta moduler. Ej SvxLink standard.
  -  För Papegojan säger den däremot Activating | Deactivating, följt av ordet "Parrot".

Bulletin mode. Ej SvxLink standard.
  -  Vid aktivering säger repeatern "Activating [EchoLink] and [monitor] talkgroup SK?SSA".
  -  Vid deaktivering säger repeatern "Deactivating talkgroup SK?SSA".
  -  Vid efterföljande deaktivering av EchoLink, säger repeatern "Deactivating EchoLink".
  -  EchoLink anges bara om repeatern har EchoLink, t ex SK7RFL.
  -  Vid start av repeater säger repeatern "Talkgroup SK?SSA".

Nedstängning pga störningar.
  -  Vid allltför många korta sändningspass under kort tid, kopplar repeatern ner automatiskt.
  -  Detta föregås av meddelandet "Interference shutdown".

Efter omstart av repeater.
  -  Repeatern säger "SvxLink Online".

Felmeddelanden. 
  -  Vid okänt kommando säger repeatern: "## - unknown command".
  -  Vid misslyckat kommando, säger repeatern "## - operation failed".
  -  Vid uppkoppling mot okänt nr (EchoLink), säger repeatern "##### - not found".