Repeatern finns på Jordtorpsåsen nära Algutsrum.
  -  Vi sitter i Ölands högsta mast som står 50 meter över havet.

Subton krävs inte för att köra SK7RFL
  -  Men programmera gärna subton, så slipper du leta efter 1750-knappen :-).
  -  Dessutom blir det lättare att komman in på repeatern, om subton används.

SK7RFL är sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland.
  -  SK7RN Böda       R6  145,750
  -  SK7RN Borgholm   R2x 145,6625
  -  SK7RN Mörbylånga R1  145,625
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  Även inkommande EchoLink samt DMR till SK7RFL sänds vidare till SK7RN.
  -  SK7RNs repeatrar är alltid sammankopplade via analog 70cm radio.

SK7RFL är sammankopplad med SK7JL i Spjutsbygd, Blekinge. 
  -  SK7JL Spjutsbygd R5  145,725
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller inte inkommande EchoLink eller DMR till SK7RFL.

SK7RFL är även sammankopplad med SK5BN i Norrköping. 
  -  SK5BN Norrköping RU0 434.600
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller inte inkommande EchoLink eller DMR till SK7RFL.

2m FM Analog
145,600 (R0), skift -600 kHz, FM Narrow
Öppnas med 1750 Hz, DTMF 0 eller subton 79,7 Hz.
Sammankopplad med 70cm.
Logik: SvxLink
Dator: Raspberry Pi 3B+

RX: 4 dipoler 126m över mark.
TX: 2 dipoler 102m över mark.

70cm FM Analog
434,600 (RU0), skift -2 MHz, FM Narrow
Öppnas med 1750 Hz, DTMF 0 eller subton 79,7 Hz.
Sammankopplad med 2m.
Logik: SvxLink
Dator: Raspberry Pi 3B+
RX: 4 dipoler 134m över mark.
TX: 4 dipoler 92m över mark

70cm digital (MMDVM) - DMR | YSF | D-Star
434,550, skift -2 MHz, DMR CC:7
Logik: Pi-star
Dator: Raspberry Pi 3B+
Brandmeister:
  - Lokal tg: 240717 (=9)
  - SvxLink: 240721 (2400513)

D-Star:
  - RPT1: SK7RFLB
  - RPT2: SK7RFLG

RX: 4 dipoler 134m över mark.
TX: 4 dipoler 92m över mark

ERP c:a 50W på bägge banden.

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.