Repeatern finns på Jordtorpsåsen nära Algutsrum.
  -  Vi sitter i Ölands högsta mast som står 50 meter över havet.

Subton krävs inte för att köra SK7RFL
  -  Men programmera gärna subton, så slipper du leta efter 1750-knappen :-).
  -  Dessutom blir det lättare att komman in på repeatern, om subton används.

SK7RFL är sammankopplad med SK7RNs 3 repeatrar på Öland.
  -  SK7RN Böda       R6  145,750
  -  SK7RN Borgholm   R2x 145,6625
  -  SK7RN Mörbylånga R1  145,625
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  Även inkommande EchoLink samt DMR till SK7RFL sänds vidare till SK7RN.
  -  SK7RNs repeatrar är alltid sammankopplade via analog 70cm radio.

SK7RFL är sammankopplad med SK7JL i Spjutsbygd, Blekinge. 
  -  SK7JL Spjutsbygd R5  145,725
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller inte inkommande EchoLink eller DMR till SK7RFL.

SK7RFL är även sammankopplad med SK5BN i Norrköping. 
  -  SK5BN Norrköping RU0 434.600
  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.
  -  Detta gäller inte inkommande EchoLink eller DMR till SK7RFL.

2m FM Analog
145,600 (R0), skift -600 kHz, FM Narrow
Öppnas med 1750 Hz, DTMF 0 eller subton 79,7 Hz.
Sammankopplad med 70cm.
Logik: SvxLink
Dator: Raspberry Pi 3B+

RX: 4 dipoler 126m över mark.
TX: 2 dipoler 102m över mark.

70cm FM Analog
434,600 (RU0), skift -2 MHz, FM Narrow
Öppnas med 1750 Hz, DTMF 0 eller subton 79,7 Hz.
Sammankopplad med 2m.
Logik: SvxLink
Dator: Raspberry Pi 3B+
RX: 4 dipoler 134m över mark.
TX: 4 dipoler 92m över mark

70cm digital (MMDVM) - DMR | YSF | D-Star
434,550, skift -2 MHz, DMR CC:7
Logik: Pi-star
Dator: Raspberry Pi 3B+
Brandmeister:
  - Lokal tg: 240717 (=9)
  - SvxLink: 240721 (2400513)

D-Star:
  - RPT1: SK7RFLB
  - RPT2: SK7RFLG

RX: 4 dipoler 134m över mark.
TX: 4 dipoler 92m över mark

ERP c:a 50W på bägge banden.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.