D-Star på SK7RFL

Repeaterskolan - Lektion #27

Hittills har det varit väldigt lite trafik på vår DMR-repeater
  -  På prov har vi nu även aktiverat D-Star samt YSF.
  -  Men vår digitala repeater på 434,550 är fortfarande i första hand tänkt för DMR.
  -  Repeatern kan bara hantera ett mode åt gången.

Det finns skillnader mellan hur DMR och D-Star kommunicerar.
  -  Ljudöverföringen använder en annan sk codec.
  -  DMR använder talgrupper, medan D-Star använder reflektorer och moduler.
  -  DMR har ett centralt nätverk, Brandmeister.
  -  D-Star använder ett centralt nätverk som kallas ircDDB.

  -  DMR använder 7-siffriga ID-nummer, medan D-Star använder anropssignaler.
  -  På D-Star är alltså registrering av användare inte nödvändig.

  -  Reflektorerna för D-Star kommunicerar med varandra "på tvären".

Radioinställningar. 
  -  Först måste man fylla fältet MYCALL med sin anropssignal.

  -  Sedan fyller man fältet RPT1 med SK7RFLB.
  -  Vill man komma utanför SK7RFL, fyller man fältet RPT2 med SK7RFLG.
  -  Fältet URCALL skall normalt ha innehållet CQCQCQ.
  -  Observera mellanslagen. Bokstaven D, G etc skall alltid vara i åttonde positionen.

I Sverige finns två reflektorer för D-Star. 
  -  DCS010 - denna reflektor har även bryggning mot YSF och DMR.
  -  XRF699

Styrning av anslutning till reflektor sker manuellt.
  -  Med DTMF, eller

  -  Med fältet URCALL.
  -  T ex ansluter man default reflektor med DTMF-kommandot **.
  -  Nedkoppling sker med "fyrkant" (#).
  -  Fullständig lista över kommandon finns här.

För att D-Star inte skall "kriga" med DMR om utrymmet på repeatern, ligger D-Star inte ständigt länkad mot någon reflektor. 
  -  I normalläget skall alltså QSO bli lokalt, även om du har RPT2 satt.
  -  Med DTMF ** ansluter du till DCS010B, som är vår default reflektor/modul.

  -  DCS010B är länkad med DMR talgrupp 240240 samt YSF69673.
  -  Men ansluten reflektor kopplas inte ifrån med någon timeout.
  -  Därför måste man som användare alltid koppla ned den efter avslutat QSO (#).

Det finns förstås väldigt mycket mera att säga om D-Star. 
  -  T ex hur man länkar sig till olika repeatrar, eller gör individsamtal.
  -  Ingen av oss på SK7RFL är några experter på D-Star.
  -  Därför hänvisar vi till Tekniksnack.pdf, som i detalj beskriver hur D-Star fungerar.