Förbättringar av Bulletin Mode

Repeaterskolan - Supplement #12

SK7SSA sänder SSA-bulletin över SK7RFL samt SK7RNs tre repeatrar.
  -  Utsändningen sker varje söndag kl 09:00 lokal tid.
  -  Förhandsanmälan för incheckning kan ske från 08:45.
  -  Anslutning från EchoLink till SK7RFL-R kan ske från 08:30.
  -  Även DMR talgrupp 240721 är aktiverad från kl 08:30.

SK7RFL och SK7RN har en automatik för hantering av talgrupper vid bulletinsändningar.
  -  Operatören skall inte behöva hantera DTMF-kommandon.
  -  Det skall inte finnas risk för att bulletinen av misstag hamnar på fel talgrupp.
  -  Det skall inte finnas risk för att annan trafik oavsiktligt avbryter bulletinsändningen.
  -  Bulletintalgruppen kan endast vara aktiv under den bestämda tiden.

Bulletinen från Öland sänds på den påbjudna talgruppen 24070. 
  -  Principen är distriktstalgruppen 2407, följt av en nolla.
  -  På SK7RFL och SK7RN annonseras talgruppen som "SK7SSA".
  -  Talgruppen är avsedd för bulletinsändningar inom SM7.
  -  Det finns motsvarande utsändning från SM2 på talgrupp 24020.
  -  Varje repeaterägare bestämmer vilka bulletintalgrupper som eventuellt skall vara statiskt passade.
  -  En användare på en ansluten repeater kan manuellt och tillfälligt aktivera önskad bulletintalgrupp.
       - 9424070# aktiverar passning på talgruppen 24070 under 60 minuter.
       - 9424020# aktiverar passning på talgruppen 24020 under 60 minuter.
  -  På dessa repeatrar kan en användare närsomhelst avbryta monitoreringen, genom att aktivera annan talgrupp.
  -  "Avsändaren" har ingen kontroll över vilka repeatrar som vid varje tillfälle monitorerar bulletintalgruppen.
  -  Vår sändning riktar sig primärt till SM7, men användare från hela landet är välkomna att lyssna och checka in.

Inom tidsintervallet är våra repeatrar helt låsta till bulletintalgruppen. 
  -  Vid start av repeatern aktiveras bulletintalgruppen direkt och detta aviseras verbalt.
  -  Det går inte heller att manuellt byta talgrupp eller aktivera andra funktioner i logiken.

Bulletinen från Öland kan även avlyssnas via EchoLink samt DMR. 
  -  Från EchoLink ansluter man till SK7RFL-R.
  -  Från DMR kan man användaraktivera talgruppen 240721.
  -  På egen hotspot kan 240721 passas statiskt om så önskas.
  -  På SK7RFLs DMR-repeater sänds bulletinen på talgrupp 6, tidlucka 1.

Även DMR och EchoLink tillåts parallellt med bulletintalgruppen. 
  -  Normalt kan EchoLink och DMR inte kombineras med någon annan talgrupp än den lokala på Öland.
  -  Vid bulletinsändning aktiveras även talgrupp 6 på SK7RFLs DMR-repeater, vilket annars inte sker.
  -  Under intervallet tillåts klienter från EchoLink ansluta även om repeatern är aktiv.
  -  Under intervallet tillåts klienter från EchoLink ligga anslutna utan timeout, som annars är 30s.

Tidsintervallet har tidigare varit statiskt. 
  -  Det kunde medföra att kopplet avbröts innan incheckningen var färdig.
  -  Därför sattes sluttiden till 10:30 för att ta höjd för de enstaka fall då incheckningen drog ut på tiden.

Numera är tidsautomatiken mera flexibel. 
  -  Sluttiden, fn 10:00, är inte tvingande.
  -  Så länge man inte låter repeatern komma till nedstängning (efter 30s inaktivitet), förblir hela kopplet aktivt.
  -  När 30s har gått, aviseras nedkoppling av bulletintalgruppen verbalt: Deactivating talkgroup SK7SSA.
  -  Istället för bulletintalgruppen 24070, aktiveras nu den lokala klustertalgruppen 24078.
  -  Repeatern går inte ned, utan förblir aktiv så länge trafik pågår.
  -  Under den tiden förblir EchoLink och DMR fortfarande anslutna, medan övriga SvxLink-noder kopplas bort.
  -  Nu kan man, om så önskas, fortsätta trafiken - utan att den i onödan går ut över det övriga SvxLink-nätet.
       - På SK7RFL samt SK7RNs tre repeatrar.
       - På talgrupp 240721 på DMR-nätet.
       - På DMR-talgrupp 6 på SK7RFL DMR-repeater.
  -  Efter ytterligare 30s inaktivitet återställs hela bulletinläget, och alla anslutningar från EchoLink kopplas ned.
  -  Därefter kopplas repeatern och hela nätet ned.
  -  Därefter går det förstås fortfarande att ansluta från EchoLink eller DMR enligt den normala funktionaliteten.
  -  Vill man vara helt säker att ett lokalt QSO efter bulletinen inte går ut över nätet, bör man låta repeatern falla.

Även innan starten kl 09:00 är uppkopplingen mera differentierad. 
  -  Från 08:30 aktiveras bulletinläget med den lokala klustertalgruppen 24078.
  -  Även EchoLink och DMR ansluts enligt vad som beskrivits ovan.
  -  Kl 08:45 skiftas nätet automatiskt över till bulletintalgruppen 24070.

Automatiken styrs av operativsystemet och tiderna är samma för alla 4 repeatrarna. 
  -  För detta används crontab och pty i SvxLink.
  -  Bulletinoperatören behöver inte slå några DTMF-kommandon.

Bulletinoperatören kan manuellt överrida automatiken. 
  -  Det kan bli aktuellt om incheckningen är avslutad innan kl 10:00.
  -  Manövern sker med hjälp av ett DTMF-kommando.
  -  Den egna repeatern sänder då vidare kommandot till de övriga repeatrarna på Öland.