www.svxlink.org

www.svxlink.org
svxportal.sm2ampr.net

svxportal.sm2ampr.net

En talgrupp är en nummersatt logisk kanal att föra ett samtal på.
  -  Endast de användare som ligger på repeatrar som har talgruppen aktiverad eller passad kan höra samtalet.
  -  På en och samma reflektor kan obegränsat antal QSO samtidigt förekomma, men på olika talgrupper.
  -  På en och samma repeater kan endast en talgrupp vara vald samtidigt.

Man kan använda repeatrarna precis som vanligt, utan att känna till dessa begrepp. 
  -  Vid start av repeatern sker vissa saker med automatik.
  -  Vid inkommande anrop på talgrupp, kan man svara utan att slå några kommandon.
  -  Vid SSA-bulletin aktiveras bulletin-tg, EchoLink och DMR automatiskt på SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ.
  -  Det går även fortsättningsvis bra att använda repeatrarna, utan möjlighet till DTMF eller subton.

Talgrupper på den svenska SvxLink-reflektorn. 

Alla fullständiga talgruppsnummer i kolumnen Tgoch förkortade nummer i kolumnen Genväg kan slås direkt som kommandogenvägar - utan vare sig 91 framför eller # efter. Gråade siffror i kolumnen Genväg behöver heller inte slås.

DTMF-genvägarna är inte standard i SvxLink och fungerar bara på SK7RFL, SK7RN samt SK5BN.

Tg      Namn                       Genväg  Fungerar endast på SK7RFL, SK7RN, SK5BN, SM5GXQ
91      World Wide                 9191     
SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ
92      Europa                     9192     SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ

927     Norden                     91927    SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ
924     Svenska språket            91924    SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ

240     Sverige                    88,5Hz   SK7RFL  SK7RN  SK5BN  SM5GXQ

2400    Distrikt 0                 189,9Hz 
240009  SK0RMT, Täby

2401    Distrikt 1                 

2402    Distrikt 2                 146,2Hz
24020   Distrikt 2, Bulletin       20                      SK5BN  SM5GXQ
24021   Distrikt 2, Norrbotten     21
24022   Distrikt 2, Västerbotten   22
24025   Piteå                      25
240210  SK2RIU, Umeå               210

2403    Distrikt 3                 250,3Hz
24031   Distrikt 3, Gästrikland    31
24033   Distrikt 3, Västernorrland 33
24034   SK3LH, Örnsköldsvik        34
240301  SK3RFG, Sundsvall          301
240306  SK3RIN, Ånge               306

2404    Distrikt 4                 151,4Hz

2405    Distrikt 5                 91,5Hz                  SK5BN  SM5GXQ 
24053   Distrikt 5, Östergötland                           SK5BN  SM5GXQ
240501  SK5BN, Norrköping          6 eller 501 SK7RFL  SK7RN  SK5BN  SM5GXQ

240511  Linköping
240515  SK5LW, Eskilsturna         515                     SK5BN
240541  SK5RHQ, Västerås           541
2405174 SM5GXQ, Norrköping         5174                           SM5GXQ

2406    Distrikt 6                 118,8Hz
24061   Halland                    61
24062   Bohuslän                   62
240602  SK6RFQ, Göteborg           602
240603  SK6QA, Stenungsund         603
2406087 SK6IF, Lysekil             87
240604  SK6IF-2K, Kungshamn        604
240609  SK6IF-2T, Tanumshede       609
24063   Mark (simplexnoder)       
63

2407    Distrikt 7                 225,7Hz  SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ
24070   Distrikt 7, Bulletin                SK7RFL  SK7RN  SK5BN  SM5GXQ  DMR
24071   Distrikt 7, Jönköpings län 71
24072   Distrikt 7, Kronobergs län 72
240770  SK7HW, Växjö               770
24073   Distrikt 7, Kalmar län     73       SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ
24074   Distrikt 7, Blekinge län   74
2407151 SK7JL, Spjutsbygd          7151     SK7RFL  SK7RN         SM5GXQ  DMR
24075   Distrikt 7, Skåne län      75
240777  SK7BQ, Kristianstad        777
2407056 SM7FLD, Everöd             7056
24077   Distrikt 7, Småland
24078   Distrikt 7, Öland          79,7Hz   SK7RFL  SK7RN  SK5BN  SM5GXQ  DMR
240721  SK7RFL, Algutsrum                SK7RFL                SM5GXQ  DMR
2407364 SK7RN, Öland                              SK7RN         SM5GXQ

Exempel: Aktivering av länk till SK5LW, kan ske genom att slå, antingen
  -  91240515#     SvxLink standard
  -  240515
  -  515
  -  15

GRÖN markering anger default-talgrupp för respektive repeater.
  -  På SK7RFL och SK7RN aktiveras default talgrupp 24078, om repeatern startas med
       - 1750
       - DTMF
       - Subton 79,7Hz.
  -  Default talgrupp på SK7RFL och SK7RN kan återaktiveras med DTMF 91 eller 78.

ORANGE markering anger att talgruppen även bryggas mot DMR talgrupp 240721.
  -  Inkommande DMR till SK7RFL går inte ut över SvxLink-reflektorn (endast lokalt på SK7RFL/SK7RN).
  -  Inkommande EchoLink är tillåtet när DMR-bryggan är aktiv.

KURSIV markering innebär att bulletintalgruppen aktiveras med tidsautomatik.
79,7Hz (exempel) är en subton som aktiverar angiven talgrupp.

SvxPortalen kan man se exakt vilka talgrupper varje repeater passar.

Talgruppsfunktioner

Passning
  -  I repeaterns konfiguration bestäms vilka talgrupper som skall passas statiskt.
  -  Godtycklig talgrupp kan läggas till med ett DTMF-kommando, 94tg[#].
  -  Hela talgruppsnumret måste användas.

Manuellt val av talgrupp
  -  Val av talgrupp sker med DTMF-kommandot 91tg[#].
  -  På SK7RFL, SK7RN, SK5BN samt SM5GXQ finns även genvägar för talgruppsval.
  -  Man kan också aktivera talgrupp med subton (endast vid start av repeatern).

Default-talgrupp
  -  Repeatern kan ha en default-talgrupp konfigurerad.
  -  Den aktiveras vanligen efter första sändningspasset.

På SK7RFL, SK7RN, SK5BN samt SM5GXQ
  -  behöver talgruppsvalet oftast inte föregås av 91.
  -  behöver inga DTMF-kommandon avslutas med fyrkant (#).
  -  är talgruppsval med subton nu implementerat.

På SK7RFL och SK7RN
  -  aktiveras default talgrupp 24078 efter första sändningspasset.
  -  kopplas repeatrarna samman automatiskt i samband med denna aktivering.
  -  aktiveras DMR-bryggan automatiskt i samband med ovanstående.

Genvägar
  -  Genvägarna fungerar endast på SK7RFL, SK7RN, SK5BN samt SM5GXQ.
  -  På alla andra SvxLink-noder måste man slå ett fullständigt kommando, 91tg#.
  -  Genvägar finns som hela talgruppsnummer samt förkortade talgruppsnummer.
  -  Alla här listade talgrupper kan då aktiveras utan att man slår 91 framför (hela) talgruppsnumret.
  -  I förekommande fall kan även de förkortade talgruppsnumren slås utan detta prefix.
  -  Förkortade talgruppsnummer kan inte användas vid passningskommandot 94tg[#].

Bulletintalgrupper aktiveras i förekommande fall automatiskt:
  -  24020 - söndagar 19:55-2100
  -  24070 - söndagar 08:45-10:00

Permanenta bryggningar 
  -  SK7RFL och SK7RN är automatiskt sammankopplade via talgrupp 24078.
  -  På SK7RFL är talgrupp 24078 samt 240721 automatiskt bryggade till DMR talgrupp 240721.
  -  Därför behöver kommandon för ovanstående aldrig ges.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.
- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.
   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.
   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.
   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).
   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.
- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.