EchoLink

Repeaterskolan - Lektion #11

Vad är EchoLink? 
  -  EchoLink är ett nät där man kan ansluta sig till datorer, länkar och Repeatrar.
  -  Repeatrar har -R i slutet av sitt callsign. 
  -  Länkar har -L i slutet av sitt callsign.
  -  Alla stationer har ett nodnummer, som används vid anslutningen.
  -  SK7RFL-R har nodnummer 353167.

SK7RFL är utrustad med EchoLink.
  -  SvxLink har fullt stöd för EchoLink, inbyggt i repeaterlogiken.
  -  EchoLink kan användas för både inkommande och utgående anrop.
  -  I vår implementation är detta separerat i två skilda moduler.
  -  I vår implementation behöver (läs: skall) EchoLink-modulen inte aktiveras med 2[#].
  -  Normalt kan EchoLink inte blandas med trafik på talgrupp.
  -  SK7RFL och SK7RN är länkade, och det gäller även inkommande EchoLink.
  -  SK7RN har ingen egen EchoLink. Utgående anslutning därifrån är inte möjligt.

Inkommande anrop 
  -  Normalt aviseras dessa över repeatern när de ansluter och kopplar ifrån.
  -  Vi har gömt anslutningarna bakom en reflektor, varför inga meddelanden hörs.
  -  Repeatern startar då inte förrän den anropande trycker PTT och sänder.
  -  Vi har också lagt en spärr, så att anrop inte tillåts om repeatern redan är uppe.
      - Inkommande EchoLink tillåts dock under lokala QSOn (tg 24078) samt DMR-QSOn.
  -  Däremot tillåts flera samtidiga inkommande anslutningar (fn 10 st).
  -  Timeout vid inaktivitet är satt till 15 minuter.
  -  Alla anslutningar kopplas dock bort när repeatern stänger efter QSO.

  -  Man kan därför inte koppla upp sig och passa repeatern under längre tid.
  -  Man kommer inte att höra trafik på andra talgrupper än den lokala.

  -  Det finns speciella undantag vid bulletinsändning.
  -  Andra repeater har sannolikt andra regler för detta.

Utgående anrop 
  -  Anrop görs genom att sända ett nodnummer med DTMF.
  -  På SK7RFL kan man sända numret utan att först aktivera EchoLink-modulen.
     - Standard i SvxLink är annars att man först måste aktivera EchoLink med kommandot 2#.
  -  Nodnumret kan sammanfalla med en talgrupp. Slå då 2* plus numret. Ej SvxLink standard.
  -  Hos oss behöver kommandon inte avslutas med "fyrkant" (#).
  -  I vår implementation kopplas eventuell anslutning mot talgrupp bort.
  -  Däremot behålls eventuellt inkommande anslutningar.
  -  Vi tillåter flera utgående anrop samtidigt, fn 10 st.
  -  Repeatern annonserar verbalt hela uppkopplingsförloppet.
  -  Timeout vid inaktivitet är satt till 30 sekunder.

EchoLink har även en Papegoja. 
  -  Den aktiveras med nodnummer/kommando 9999[#].

Kortnummer 
  -  Vi har skapat en kortnummerlista (makron) för utgående anrop.
  -  I listan finns svenska repeatrar och länkar, men inga användare.
  -  I SvxLink inleds makro med DTMF bokstav D.
  -  För utgående anslutning, slår man D följt av två siffror.
  -  Det finns fn ett par "övergångar" till DMR via EchoLink. Slå D plus talgruppsnummer.
  -  Kortnummerlistan finns här.  
  -  Kortnumren fungerar just nu även på SK6IF och SK6JX.

Nedkoppling 
  -  Nedkoppling sker med "fyrkant" (#).
  -  # kopplar ned senast anslutna utgående anslutning.
  -  I vår implementation kan man inte koppla ned inkommande anslutningar med #.

Status 
  -  Kommandot * identifierar repeatern och säger även antal anslutna stationer.
  -  Kommandot 2* listar de anslutna stationerna. Ej SvxLink standard.
     - Standard är annars att man ger kommandot 1# när EchoLink är aktivt.
  -  Eftersom in- och utgående anslutningar är separerade på SK7RFL, fås två antal/listor.

  -  Inkommande kallas "clients" och utgående "stations". Ej SvxLink standard.

Undantag vid bulletinsändning.    Ej SvxLink standard.
  -  Ingen timeout vid inkommande anslutningar.
  -  Anslutning kan ske även om repeatern är uppe.
  -  Kombination av EchoLink och talgrupp är tillåten.
  -  Därför hörs EchoLink-stationer även på andra repeatrar via reflektorn.
  -  Vi startar "bulletin mode" 30 minuter innan bulletinen börjar.