Hur låter jag?

Repeaterskolan - Lektion #23

När vi kör radio, är det hur lätt som helst att bedöma andra stationers modulationsnivå och ljudkvalitet. Däremot är det något svårare att bedöma hur man själv låter. I såväl DMR som SvxLink finns goda möjligheter att testa sin egen modulation. 
  -  På SSB kan uteffekten öka om man modulerar kraftigare (till en viss gräns).
  -  På FM, inkl DMR, bestäms räckvidden av bärvågens styrka i förhållande till bruset.
  -  Mer än 100% modulation på FM låter i princip alltid illa.
  -  Men modulerar du för svagt, så blir du ofta svårläst.
  -  Det bästa är förstås om alla låter "lika högt".

Våra repeatrar är inställda för 12,5 kHz bandbredd, dvs "Narrow". 
  -  Analog teknik är vanligen ganska förlåtande mot övermodulation.
  -  Digital teknik är däremot inte lika förlåtande.
  -  Att ställa riggen i "narrow" garanterar inte bra ljud.
  -  Det finns sändare som låter väldigt svaga i narrow.
  -  Och det finns vissa som låter väldigt starka även i Narrow.

Det finns en Papegoja i SvxLink (analog FM). 
  -  Papegojan aktiveras med DTMF-kommandot 1[#].
  -  Hos oss behöver kommandon inte avslutas med "fyrkant" (#).
  -  Repeatern talar om att Papegojan är aktiverad.
  -  Sänd till repeatern och släpp därefter PTT.
  -  Repeatern sänder nu tillbaka vad den hörde.
  -  Stäng Papegojan med "fyrkant" (#).

Det finns en Papegoja på DMR. 
  -  Du når den genom att göra ett individanrop till 9990.
  -  Sänd till papegojan på samma sätt som ovan.
  -  Då får sedan ett anrop tillbaka med det som du spelade in.

Trafik på SvxLink, talgrupp 240, spelas in på Svx-Portalen. 
  -  Där kan du lyssna hur du låter, om du har kört ett QSO på talgrupp 240.
  -  Gå till: https://svxportal.sm2ampr.net/#
  -  Klicka på Monitor eller Övervakning.
  -  Klicka på det klockslag då ditt QSO började.
  -  Portalen spelar nu tillbaka QSOt.
  -  Du kan nu avgöra hur du lät i förhållande till din motstation.

Vad gör jag om jag inte låter bra? 
  -  Det finns några parametrar att spela med i din radio.
       1. Narrow | Wide.
       2. Mic gain (många 2m radio har inte det).
       3. Tala högre/tystare eller närmare/längre ifrån mikrofonen.

Du är alltid välkommen att köra över våra repeatrar! 
  -  Dvs även om du har en gammal radio utan några inställningar.