SK7RFL och SK7RN är sammankopplade

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida
Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

SK7RFL och SK7RN är ständigt sammankopplade.
  -  Detta sker för att främja QSOn över Öland, Blekinge, Gotland och Östra Småland.
  -  Länkningen mellan repeatrarna startar efter första sändningspasset.
  -  Gör en extra sändning och invänta pipet innan du gör ett anrop över systemet.
  -  Även SK7JL i Spjutsbygd monitorerar repeatrarna på Öland. 

SK7JL - Blekinge (Spjutsbygd)
SK7RFL - Öland (Algutsrum)
SK7RN - Öland (S | C | N)
SK5BN - Norrköping

SK7RFL och SK7RN är dock två separerade repeatersystem.
  -  I vissa lägen kan de ändå vara separerade, t ex
      - Vid QSY.
      - När någon aktiverat en annan talgrupp som den andra repeatern inte passar.

  -  SK7RNs 3 repeatrar är dock alltid fast sammankopplade.

Även EchoLink länkas vidare till SK7RN.
  -  Det gäller inkommande anslutningar till SK7RFL-R.
  -  Utgående anslutning kan fortfarande bara ske från SK7RFL.

Även inkommande DMR/YSF/D-star-trafik länkas vidare till SK7RN.
  -  DMR talgrupp 240721 länkas ut genom DMR-bryggan på SK7RFL.
  -  Denna talgrupp är även sammankopplad med D-star, reflektor
DCS010, modul X.

  -  Denna talgrupp är även sammankopplad med den lokala YSF-reflektorn SE-SK7RFL (YSF24078)
  -  Sammankopplingen mellan SK7RFL och SK7RN gäller även DMR, YSF och D-star.

Öland har samtrafik med SK7JL i Spjutsbygd. 
  -  SK7RFL och SK7RN monitorerar talgrupp 2407151.
  -  SK7JL monitorerar talgrupp 24078.
  -  SK7JL nås inte av inkommande DMR eller EchoLink till SK7RFL.

Öland har samtrafik med SK5BN i Norrköping. 
  -  SK7RFL och SK7RN monitorerar talgrupp 240501.
  -  SK5BN monitorerar talgrupp 24078.
  -  SK5BN nås inte av inkommande DMR eller EchoLink till SK7RFL.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.