SK7RFL och SK7RN är sammankopplade

Repeaterskolan - Supplement #2

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

Tillsammans med SK7RNs tre repeatrar i Böda - Borgholm - Mörbylånga, täcker vi hela Öland samt stora delar av Östra Småland. Repeaternätet kan även nås från delar av Blekinge och Gotland.

SK7RFL och SK7RN är ständigt sammankopplade.
  -  Detta sker för att främja QSOn över Öland, Blekinge, Gotland och Östra Småland.
  -  Länkningen mellan repeatrarna startar efter första sändningspasset.
  -  Gör en extra sändning och invänta pipet innan du gör ett anrop över systemet.
  -  Även SK7JL i Spjutsbygd monitorerar repeatrarna på Öland.

SK7RFL och SK7RN är dock två separerade repeatersystem.
  -  I vissa lägen kan de ändå vara separerade, t ex
      - Vid QSY.
      - När någon aktiverat en annan talgrupp som den andra repeatern inte passar.

  -  SK7RNs 3 repeatrar är dock alltid fast sammankopplade.

Även EchoLink länkas vidare till SK7RN.
  -  Det gäller inkommande anslutningar till SK7RFL-R.
  -  Utgående anslutning kan fortfarande bara ske från SK7RFL.

Även inkommande DMR-trafik länkas vidare till SK7RN.
  -  DMR talgrupp 240721 länkas ut genom DMR-bryggan på SK7RFL.
  -  Under tider som SK7RFL och SK7RN i övrigt är bryggade, gäller detta även DMR.

Öland har samtrafik med SK7JL i Spjutsbygd. 
  -  SK7RFL och SK7RN monitorerar talgrupp 2407151.
  -  SK7JL monitorerar talgrupp 24078.
  -  SK7JL nås inte av inkommande DMR eller EchoLink till SK7RFL.

Öland har samtrafik med SK5BN i Norrköping. 
  -  SK7RFL och SK7RN monitorerar talgrupp 240501.
  -  SK5BN monitorerar talgrupp 24078.
  -  SK5BN nås inte av inkommande DMR eller EchoLink till SK7RFL.