Nu kan du köra QSO över DMR via SK7RFL - med din vanliga analoga FM-radio!

Funktionaliteten bygger på SvxLink standard, dvs
  -  Utifrån aktiverad talgrupp gäller tills repeatern går ned (30s timeout).
      * Svar från SvxLink går till den aktiva talgruppen, så länge repeatern är uppe.

  -  Vid start av repeatern aktiveras en default DMR talgrupp - 240721.

      * Aktiveringen sker i samband med att talgrupp 24078 aktiveras, vilket normalt sker efter första sändningspasset.
      * Detta innebär att lokal trafik över SK7RFL, SK7RN och SK7JL kan monitoreras från DMR talgrupp 240721.

  -  Manuellt (DTMF) aktiverad talgrupp gäller tills repeatern går ned.
      * Dock blir talgruppen passad under 10 minuter.

Olika talgrupper för DMR och analog FM.

  -  Använd 240721 för att nå analog FM (SvxLink) på Öland (SK7RFL och SK7RN).

  -  Använd 240717 för att nå DMR-repeatern (tg 9) på SK7RFL DMR-repeater.

Samtrafik med närliggande repeatrar.

  -  Inkommande DMR går vidare till SK7RN.
  -  Utgående (automatisk) DMR från SK7RN och SK7JL

      * Dessa repeatrar har ingen egen DMR-brygga.

Vi har även separata Equalizers i ljud-kedjan.
  -  I riktning DMR->SvxLink.
      * Här finns även en AGC.
  -  I riktning SvxLink->DMR.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

Det har som bekant visats visst intresse för att kunna länka en DMR-talgrupp mot våra lokala repeatrar under vissa omständigheter.
  -  Det är "vattentäta skott" mellan DMR och SvxLink.
  -  DMR är helt digitalt, medan SvxLink är analogt.   

Lösningen använder en AMBE-sticka för att omvandla mellan PCM och DMR-codec.
  -  Valda delar av paketet DV-switch används för bryggan.
  -  MMDVM_Bridge kan "tala" med Brandmeister-mastern.
  -  Man bör även använda HBLINK, oavsett om man tänker köra mot BM eller inte.
  -  AnalogBridge behövs för att brygga mellan SvxLink och DMR-codec.
  -  Problemet är att SvxLink inte förstår USRP-protokollet.

Det verkar inte finnas någon helt färdig lösning.
  -  SP2ONG Waldek har tagit fram ett python-script som översätter SvxLink till USRP.
  -  Jag har modifierat detta script för SK7RFL.
  -  Lösningen använder ALSA-loopback-interface för ljudöverföringen.
  -  Man kan även med fördel även använda Equalizer i riktning DMR -> Analog.
  -  SvxLink har en PTY-funktion som används för PTT och SQL.

Logik - från DMR BM talgrupp. 
  -  Vi skapar en talgrupp på BM som länkas ut på SK7RFL analog repeater.

  -  Vi registrerar in ett nytt repeater ID (240721) för denna "repeater". 
  -  Sedan använder vi samma nr som talgrupp för att nå den analoga repeatern.
  -  Trafik på denna tg (240721) tas emot av SK7RFL gateway fvb till SK7RFL analog repeater.
  -  Observera att man på DMR inte får något ID eller annan signalering från SK7RFL.

  -  Bryggningen sker genom passad talgrupp 6 på SK7RFLs lokala SvxReflektor.
  -  Detta blockerar också ev ny inkommande trafik från den nationella reflektorn.
  -  Om det redan pågår trafik på den analoga repeatern, kommer denna inte att avbrytas.
  -  På SK7RFL DMR-repeater omvandlas 240721 till 6 (User activated).
  -  Talgruppen kan även aktiveras från D-star, reflektor DCS010, modul X.

Logik - från SK7RFL DMR-repeater. 
  -  Trafik på talgrupp 6 på TS1 kommer att gå ut på SK7RFL analogt.
  -  Talgrupp 6 görs om till 240721 och sänds ut på Brandmeister.
  -  Detta tas emot av SK7RFL gateway fvb till SK7RFL analog repeater.
  -  Detta sker genom passad talgrupp 6 på SK7RFLs lokala SvxReflektor.
  -  Detta blockerar också ny inkommande trafik från den nationella reflektorn.
  -  Om det redan pågår trafik på den analoga repeatern, kommer denna inte att avbrytas.

Logik - från SK7RFL FM-repeater (SvxLink). 
  -  Lokala QSOn på talgrupp 24078 aktiverar DMR-bryggan automatiskt efter första sändningspasset.
  -  I övrigt kan man aktivera bryggan med DTMF enligt nedan.
  -  Talgrupp 6 på den lokala reflektorn går vidare till vår gateway.
  -  Gatewayen sänder in trafiken på Brandmeister med talgrupp 240721.
  -  Vi registrerar även in ett nytt användar-ID för SK7RFL, att använda som "avsändare" (2400513).

Vid bulletinsändning (söndagar kl 09:00) låter vi trafiken gå ut på:
  -  SK7RFLs två frekvenser och SK7RNs tre repeatrar.
  -  Talgrupp 24070 på SvxLink.
  -  EchoLink via SK7RFL-R.
  -  Talgrupp 6 lokalt på SK7RFL DMR-repeater (tidsinställd statisk).
  -  Talgruppen för SK7RFLs analoga repeater, 240721.
  -  Detta sker genom att vår gateway även scannar lokal EchoLink-talgrupp.
  -  Alla incheckare är välkomna, oavsett trafiksätt.

Sammanfattning. 
  -  Trafik över SvxLink nationellt nätverk går inte ut över DMR.
  -  Lokal trafik på repeatern går ut över DMR.
  -  DMR-trafik från talgrupp 6 på TS1 går ut på den analoga repeatern.
  -  DMR-trafik från BM talgrupp 240721 går ut på den analoga repeatern.
  -  Detta kan bara ske om repeatern är ledig.
  -  Vid bulletinsändning länkas dock BM tg 240721 med SvxLink tg 24070.

Vi avser inte rutinmässigt länka ut DMR-trafik på det nationella SvxLink repeaternätverket.
  -  Man är måna om ljudkvaliteten och DMR låter inte så bra jämfört med analog FM.
  -  Vi håller detta på vår lokala reflektor.
  -  Undantagsvis är bryggan aktiv vid våran SM7-bulletin på SvxLink talgrupp 24070.
  -  Vi har nu även en Equalizer inkopplad.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR, YSF, D-star eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

   - Från C4FM, på YSF-reflektor SE-SK7RFL (YSF24078).

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.