Det har som bekant visats visst intresse för att kunna länka en DMR-talgrupp mot våra lokala repeatrar under vissa omständigheter.
  -  Det är "vattentäta skott" mellan DMR och SvxLink.
  -  DMR är helt digitalt, medan SvxLink är analogt.

Lösningen använder en AMBE-sticka för att omvandla mellan PCM och DMR-codec.
  -  Valda delar av paketet DV-switch används för bryggan.
  -  MMDVM_Bridge kan "tala" med Brandmeister-mastern.
  -  Man bör även använda HBLINK, oavsett om man tänker köra mot BM eller inte.
  -  AnalogBridge behövs för att brygga mellan SvxLink och DMR-codec.
  -  Problemet är att SvxLink inte förstår USRP-protokollet.

Det verkar inte finnas någon helt färdig lösning.
  -  SP2ONG Waldek har tagit fram ett python-script som översätter SvxLink till USRP.
  -  Jag har modifierat detta script för SK7RFL.
  -  Lösningen använder ALSA-loopback-interface för ljudöverföringen.
  -  Man kan även med fördel även använda Equalizer i riktning DMR -> Analog.
  -  SvxLink har en PTY-funktion som används för PTT och SQL.

Logik - från DMR BM talgrupp. 
  -  Vi skapar en talgrupp på BM som länkas ut på SK7RFL analog repeater.

  -  Vi registrerar in ett nytt repeater ID (240721) för denna "repeater". 
  -  Sedan använder vi samma nr som talgrupp för att nå den analoga repeatern.
  -  Trafik på denna tg (240721) tas emot av SK7RFL gateway fvb till SK7RFL analog repeater.
  -  Observera att man på DMR inte får något ID eller annan signalering från SK7RFL.

  -  Bryggningen sker genom passad talgrupp 6 på SK7RFLs lokala SvxReflektor.
  -  Detta blockerar också ev ny inkommande trafik från den nationella reflektorn.
  -  Om det redan pågår trafik på den analoga repeatern, kommer denna inte att avbrytas.
  -  På SK7RFL DMR-repeater omvandlas 240721 till 6 (User activated).
  -  Talgruppen kan även aktiveras från D-star, reflektor DCS010, modul X.

Logik - från SK7RFL DMR-repeater. 
  -  Trafik på talgrupp 6 på TS1 kommer att gå ut på SK7RFL analogt.
  -  Talgrupp 6 görs om till 240721 och sänds ut på Brandmeister.
  -  Detta tas emot av SK7RFL gateway fvb till SK7RFL analog repeater.
  -  Detta sker genom passad talgrupp 6 på SK7RFLs lokala SvxReflektor.
  -  Detta blockerar också ny inkommande trafik från den nationella reflektorn.
  -  Om det redan pågår trafik på den analoga repeatern, kommer denna inte att avbrytas.

Logik - från SK7RFL FM-repeater (SvxLink). 
  -  Lokala QSOn på talgrupp 24078 aktiverar DMR-bryggan automatiskt efter första sändningspasset.
  -  I övrigt kan man aktivera bryggan med DTMF enligt nedan.
  -  Talgrupp 6 på den lokala reflektorn går vidare till vår gateway.
  -  Gatewayen sänder in trafiken på Brandmeister med talgrupp 240721.
  -  Vi registrerar även in ett nytt användar-ID för SK7RFL, att använda som "avsändare" (2400513).

Vid bulletinsändning (söndagar kl 09:00) låter vi trafiken gå ut på:
  -  SK7RFLs två frekvenser och SK7RNs tre repeatrar.
  -  Talgrupp 24070 på SvxLink.
  -  EchoLink via SK7RFL-R.
  -  Talgrupp 6 lokalt på SK7RFL DMR-repeater (tidsinställd statisk).
  -  Talgruppen för SK7RFLs analoga repeater, 240721.
  -  Detta sker genom att vår gateway även scannar lokal EchoLink-talgrupp.
  -  Alla incheckare är välkomna, oavsett trafiksätt.

Sammanfattning. 
  -  Trafik över SvxLink nationellt nätverk går inte ut över DMR.
  -  Lokal trafik på repeatern går ut över DMR.
  -  DMR-trafik från talgrupp 6TS1 går ut på den analoga repeatern.
  -  DMR-trafik från BM talgrupp 240721 går ut på den analoga repeatern.
  -  Detta kan bara ske om repeatern är ledig.
  -  Vid bulletinsändning länkas dock BM tg 240721 med SvxLink tg 24070.

Vi avser inte rutinmässigt länka ut DMR-trafik på det nationella SvxLink reflektornätverket.
  -  Man är måna om ljudkvaliteten och DMR låter inte så bra jämfört med analog FM.
  -  Vi håller detta på vår lokala reflektor.
  -  Undantagsvis är bryggan aktiv vid våran SM7-bulletin på SvxLink talgrupp 24070.
  -  Vi har nu även en Equalizer inkopplad.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!
Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.