Rummet Sweden Hub finns på

  -  Wires-X (27781).
  -  YSF (89207)
  -  D-star (DCS010J)

  -  DMR (240216)

  -  SvxLink (240216) -- Nytt!

I rummet finnsk två hålltider:

  -  Onsdagsringen kl 20:00

  -  Lördagsringen kl 20:00 - med SSA-bulletin kl 20:10. 

Utöver detta så förekommer självfallet en hel del spontana QSOn.

SvxLink

Som ett försök, finns Sweden Hub nu även på SvxLink, talgrupp 240216..

Bryggningen mellan YSF och SvxLink sker genom SM5GXQ Simplexnod.

  -  Trafik på YSF 89207 (eller DMR 240216) kommer att aktivera SvxLink talgrupp 240216.

  -  Trafik på SvxLink talgrupp 240216 kommer att aktivera YSF 89207.

  -  Timeout sker efter 30 sekunders inaktivitet.

  -  Bryggan "sväljer" första sändningspasset vid aktivering, dvs den aktiveras fr o m det andra sändningspasset.

Eftersom SM5GXQ Simplexnod passar en massa andra talgrupper och system,
får funktionen anses vara "best effort" - dvs det finns inga garantier för att det alltid fungerar.

Om din SvxLink-repeater inte redan passar talgruppen 240216 statiskt, kan du själv lägga till den tillfälligt.

  -  DTMF-kommandot 94240216# lägger passning på talgruppen under den närmaste timmen.

  -  DTMF-kommandot 91240216# aktiverar direkt talgruppen, dock med 30 sekunders timeout vid inaktivitet.

Om du aktiverade talgruppen med passning (94), behöver du invänta trafik - alternativt aktivera talgruppen med 91-kommandot.

Alla bryggningar av detta slag får anses vara ett experiment.

  -  SM5GXQ simplexnod får alltid anses vara en utvecklingsmiljö.

  -  Endast en bryggning kan samtidigt vara aktiv.

  -  Det finns inga som helst garantiera att det alltid fungear.

  -  För mera permanent bryggning, behövs isf en mera dedicerad lösning.

Föregående sida
Tillbaka till Repeaterskolan
Nästa sida

På Svx-portalen kan man se vilka stationer som är aktiva på bryggan.


Klicka på "Mottagarlistor" och där klicka på plusset framför SM5GXQ.

Sidan kan inte visa de verkliga anropssignalerna för trafik från DMR eller YSF. Använd i stället Mottagarlistor för detta.