Julklapp från SK7RFL.

I likhet med tidigare år, bjuder vi från SK7RFL er på ett antal "digitala julklappar".

  -  Söndagar kl 09:00 kör vi som vanligt på SvxLink 24070, dock utan bulle från SSA, och med anropssignal SK7RN.

     * Detta infaller i år på Juldagen, Nyårsdagen samt söndag efter Trettondedagen.
     * Som vanligt kör vi detta ihop med EchoLink SK7RFL-R och DMR 240721.

  -  Alla "röda dagar" släpper vi ut EchoLink och DMR helt utan restriktioner, dvs tillsammans med godtycklig talgrupp.

  -  Julafton och Nyårsafton släpper vi ut "Lördagsringen" från Sweden Hub.

  -  Nyårsafton, kring tolvslaget, är SK7RFL och SK7RN automatiskt kopplade mot hela landet på tg 240.
     * Detta fungerar även ihop med EchoLink SK7RFL-R och DMR 240721.

Du behöer inte lära dej och förstå något av hur detta fungerar.

  -  Det räcker med att veta att det finns utökade möjligheter att önska dina amatörvänner God Jul & Gott Nytt År.

  -  Som vanligt går det mesta med automatik.

  -  Och du behöver ingen speciell radio för att vara med.

Detta är ett undantag som bara gäller under de tider som anges nedan.

Avsikten är att bereda möjlighet för radioamatörer att önska varandra en God Jul och ett Gott Nytt År.

  -  Syftet är att brygga olika trafiksätt för att öka chansen till kontakt.

Oavsett vad man tror på är Jul och Nyår en tid av glädje, där vi prioriterar att umgås med nära och kära.

  -  Amatörradion ger unika möjligheter för dem som kanske inte har någon att umgås fysiskt med.

Extra öppettider

Repeatrarna SK7RFL och SK7RN har förstås alltid öppet. Men nedan finner du en del "extra öppettider".

Julafton       Hela dagen    SK7RFL och SK7RN helt öppen mot EchoLink och DMR 240721.
Julafton       Hela dagen    SK7RFL och SK7RN passar DMR talgrupp 2407.

Julafton       ca 20:00      Lördagsringen från Sweden Hub (DMR|YSF|D-star).

Juldagen       Hela dagen    SK7RFL och SK7RN helt öppen mot EchoLink och DMR 240721.

Juldagen       09:00-10:00   SK7RN kör ring istf bulletin. Incheckning från 08:45.

Juldagen       10:00-24:00   SK7RFL och SK7RN passar DMR talgrupp 2407.

Annandag Jul   Hela dagen    SK7RFL och SK7RN helt öppen mot EchoLink och DMR 240721.

Annandag Jul   Hela dagen    SK7RFL och SK7RN passar DMR talgrupp 2407.

Nyårsafton     Hela dagen    SK7RFL och SK7RN helt öppen mot EchoLink och DMR 240721.

Nyårsafton     Hela dagen    SK7RFL och SK7RN passar DMR talgrupp 2407.

Nyårsafton     ca 20:00      Lördagsringen från Sweden Hub (DMR|YSF|D-star).

Nyårsafton     23:30-00:30   Talgrupp 240 (hela landet), inkl EchoLink och DMR.

Nyårdagen      Hela dagen    SK7RFL och SK7RN helt öppen mot EchoLink och DMR 240721.

Nyårsdagen     09:00-10:00   SK7RN kör ring istf bulletin. Incheckning från 08:45.

Nyårsdagen     10:00-24:00   SK7RFL och SK7RN passar DMR talgrupp 2407.

Söndag 8 jan   09:00-10:00   SK7RN kör ring istf bulletin. Incheckning från 08:45.

Övrig tid fungerar EchoLink och DMR som vanligt, dvs tillsammans med lokal trafik.

Standardfunktion för EchoLink och DMR på SK7RFL och SK7RN.

Normalt kan EchoLink och DMR endast kombineras med lokal trafik över SK7RFL och SK7RN.

  -  Lokal trafik över SK7RFL, SK7RN samt SK7JL (talgrupp 24078 resp 2407151) länkas ut på DMR tg 240721.

  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.

  -  Inkommande trafik från DMR talgrupp 240721 går ut via en lokal reflektor, endast till SK7RFL och SK7RN.

  -  EchoLink kopplas ned i samband med att repeatern stänger efter 30 sekunders inaktivitet.

Varför är det så?

De som ansluter via EchoLink och DMR har oftast ingen aning om vad de kan hamna mitt uppi.

  -  T ex om det pågår ett QSO på SvxLink talgrupp 240.


Tanken med EchoLink är att man skall hamna på den repeater man har anslutit till.

  -  Vill man nå en annan del av landet, ansluter man till en annan repeater.


EchoLink har aldrig varit avsett för att ligga och passa en repeater under flera timmar.

  -  EchoLink är en väldigt "gammal" teknik som på lite sikt kommer att fasas ut till förmån t ex SvxLink.

  -  Men EchoLink är smidigt för dem som vill checka in på SSA-bulletinen från sin mobiltelefon t ex.


Avsikten med DMR-brygan på SK7RFL har aldrig varit att brygga precis all trafik från SvxLink ut på DMR.


Alltför frikostig länkning ökar risken för loopar (rundgång) inom och mellan näten.

Detta gäller under helgdagarna.

Inkommande trafik på flera SvxLink-talgrupper än den lokala kommer att aktivera DMR-bryggan (tg 240721).

  -  Det innebär att trafiken på SvxLink kan avlyssnas på denna DMR-talgrupp.

  -  Vid QSY från t ex tg 240 fås inget meddelande ut på DMR, men man kan följa med genom att trycka PTT inom 15s.

På samma sätt tillåts inkommande EchoLink på flera talgrupper än den lokala.

  -  Annars skulle anslutningen nekats med ett meddelande om att repeatern redan är upptagen.

  -  Det innebär att man kan komma in i ett QSO över SvxLink och/eller DMR.

  -  Vid QSY från tg 240 fås inget meddelande på EchoLink, men man kan följa med genom att trycka PTT inom 15s.

Inkommande EchoLink och DMR, när repeatern är i vila, går fortfarande bara ut lokalt på SK7RFL och SK7RN.

  -  Man kan alltså inte den vägen komma ut på godtycklig talgrupp på SvxLink.

Detta gäller vid SSA-bulletin (även "trivselringen" från SK7RN).

Bulletinen sänds ut på SvxLink talgrupp 24070.

  -  De repeatrar som monitorerar denna talgrupp, kommer automatiskt att koppla upp bulletinen.

  -  På vissa repeatrar kan den vara tidsstyrd.

  -  På övriga SvxLink-repeatrar kan den användaraktiveras med DTMF-kommandon.

Under bulletinen tillåts inkommande EchoLink utan restriktioner.

  -  Ingen automatisk nedkoppling sker under bulletinen.

  -  Inkommande trafik går då ut på SvxLink talgrupp 24070.

Under bulletinen tillåts inkommande DMR på tg 240721 utan restriktioner.

  -  Inkomnmande trafik går då ut på SvxLink talgrupp 24070.

  -  Bulletinen går ut på de DMR-noder som monitorerar talgruppen 240721.

  -  På övriga noder kan den användaraktiveras (ett PTT-tryck).

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Detta gäller runt tolvslaget på Nyårsafton.

Funktionaliteten är den samma som vid vid SSA-bulletin från Öland.

Enda skillnaden är att vi ligger på talgrupp 240 istället för på 24070.

Mellan 23:30-00:30 ligger SK7RFL och SK7RN fast på talgrupp 240, som når hela Sverige.

  -  Du når nästan alla SvxLink-repeatrar i landet.

  -  SK7RFL och SK7RN är då låsta till talgrupp 240. Ingen annan talgrupp kan väljas.

Under denna tid tillåts inkommande EchoLink utan restriktioner.

  -  Ingen automatisk nedkoppling sker..

  -  Inkommande trafik går då ut på SvxLink talgrupp 240.

Under bulletinen tillåts inkommande DMR från tg 240721 utan restriktioner.

  -  Inkomnmande trafik går då ut på SvxLink talgrupp 240.

  -  Trafiken går ut på de DMR-noder som monitorerar talgruppen 240721.

  -  På övriga noder kan den användaraktiveras (ett PTT-tryck).

Till skillnad från bulletintalgruppen, blir det alltid auto-QSY på tg 240 efter 3 minuter.

  -  De noder som deltagit i trafiken följer med automatiskt.

  -  På övriga noder kan man följa med, genom att trycka PTT inom 15 sekunder.

  -  Därefter kan man följa med, genom att ge DTMF-kommandot 93#.

  -  Ovanstående gäller i tillämpliga delar även för DMR och EchoLink. Dock fås inget meddelande om QSY.

Lördagsringen från Sweden Hub.

Rummet Sweden Hub finns på

  -  Wires-X (27781).
  -  YSF (89207)
  -  D-star (DCS010J)

  -  DMR (240216)

  -  SvxLink (240216) -- Nytt!

Lördagsringen körs normalt kl 20:00.

  -  SSA-bulletinen börjar kl 20:10.

  -  Under helgerna kan Lördagsringen sändas på annan tid, men 20:00 har angetts som cirkatid..

  -  SK7RFL (och SK7RN) monitorerar DMR tg 240216 under Julafton och Nyårsafton 16:00-22:00.

Funktionen är den samma som för inkommande DMR-trafik från SK7RFLs talgrupp 240721.

  -  Inkommande DMR-trafik går endast ut lokalt på SK7RFL och SK7RN.

  -  SM5GXQs Simplexnod bryggar på prov även ut Sweden Hub på SvxLink talgrupp 240216.

Passning av DMR talgrupp 2407.

Funktionen är den samma som för inkommande DMR-trafik från SK7RFLs talgrupp 240721.

  -  Inkommande DMR-trafik går endast ut lokalt på SK7RFL och SK7RN.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.