Julklapp från SK7RFL. 

I likhet med tidigare år, bjuder vi från SK7RFL er på ett antal "digitala julklappar".

  -  Söndagar kl 09:00 kör vi som vanligt på SvxLink 24070, dock utan bulle från SSA, och med anropssignal SK7RN.

     * Detta infaller i år på Julafton, Nyårsafton samt söndag efter Trettondedagen.
     * Som vanligt kör vi detta ihop med EchoLink SK7RFL-R samt DMR 240721, YSF SE-SK7RFL och D-star DCS010X.

     * Vi har även blivit inbjudna att köra detta över Sweden Hub (YSF89207/WiresX, DMR 240216 samt DCS010J).

  -  Under hela helgen släpper vi in ytterligare talgrupper på såväl SvxLink som DMR.
  -  Under hela helgen tillåter vi EchoLink utan restriktioner, tillsammans med ytterligare talgrupper.

  -  Vi släpper även ut Onsdagsringen och Lördagsringen på Sweden Hub, analogt på SK7RFL och SK7RN..

  -  Nyårsafton, kring tolvslaget, är SK7RFL och SK7RN automatiskt uppkopplade mot hela landet på tg 240.
     * Detta fungerar även ihop med EchoLink SK7RFL-R samt DMR 240721, YSF SE-SK7RFL och D-star DCS010X.

Du behöver inte lära dej och förstå något av hur detta fungerar.

  -  Det räcker med att veta att det finns utökade möjligheter att önska dina amatörvänner God Jul & Gott Nytt År.

  -  Som vanligt går det mesta med automatik.

  -  Och du behöver ingen speciell radio för att vara med. 

Detta är ett undantag som bara gäller under de tider som anges nedan.

Avsikten är att bereda möjlighet för radioamatörer att önska varandra en God Jul och ett Gott Nytt År.

  -  Syftet är att brygga olika trafiksätt för att öka chansen till kontakt.

Oavsett vad man tror på, är Jul och Nyår en tid för glädje, där vi prioriterar att umgås med nära och kära.

  -  Amatörradion ger unika möjligheter för dem som kanske inte har någon att umgås fysiskt med.

Extra öppettider

Repeatrarna SK7RFL och SK7RN har förstås alltid öppet. Men nedan finner du en del "extra öppettider".

23 dec - 7 jan  Hela dagen    SK7RFL och SK7RN helt öppen mot EchoLink och DMR 240721.

23 dec - 7 jan  Hela dagen    SK7RFL och SK7RN passar även DMR talgrupp 240 samt 2407.
23 dec - 7 jan  Hela dagen    SK7RFL och SK7RN passar ytterligare talgrupper på SvxLink.


23 december     20:00         Lördagsringen från Sweden Hub (SvxLink|DMR|YSF|D-star).

  

Julafton        09:00-10:00   SK7RN kör ring istf bulletin. Incheckning från 08:45.


27 december     20:00         Onsdagsringen från Sweden Hub (SvxLink|DMR|YSF|D-star).


30 december     20:00         Lördagsringen från Sweden Hub (SvxLink|DMR|YSF|D-star).


Nyårsafton      09:00-10:00   SK7RN kör ring istf bulletin. Incheckning från 08:45.

Nyårsafton      23:30-00:30   Talgrupp 240 (hela landet), inkl EchoLink och DMR.


3 januari       20:00         Onsdagsringen från Sweden Hub (SvxLink|DMR|YSF|D-star).


6 januari       20:00         Lördagsringen från Sweden Hub (SvxLink|DMR|YSF|D-star).


7 januari       09:00         SK7RN kör ring istf bulletin. Incheckning från 08:45.

Övrig tid fungerar EchoLink och DMR|YSF|D-star som vanligt, dvs endast tillsammans med lokal trafik eller bulletin..

Standardfunktion för EchoLink och DMR på SK7RFL och SK7RN.

Normalt kan EchoLink och DMR | YSF | D-star endast kombineras med lokal trafik över SK7RFL, SK7RN, SK7JL.

  -  Lokal trafik över SK7RFL, SK7RN samt SK7JL (talgrupp 24078 resp 2407151) länkas ut på DMR tg 240721 + YSF | D-star..

  -  Länkningen startar efter första sändningspasset.

  -  Inkommande trafik från DMR talgrupp 240721 (+ YSF | D-star) går ut via en lokal reflektor, endast till SK7RFL och SK7RN.

  -  EchoLink kopplas ned i samband med att repeatern stänger efter 30 sekunders inaktivitet.

Varför är det så?

De som ansluter via EchoLink och DMR har oftast ingen aning om vad de kan hamna mitt uppi.

  -  T ex om det pågår ett QSO på SvxLink talgrupp 240.


Tanken med EchoLink är att man skall hamna på den repeater man har anslutit till.

  -  Vill man nå en annan del av landet, ansluter man till en annan repeater.


EchoLink har aldrig varit avsett för att ligga och passa en repeater under flera timmar.

  -  EchoLink är en väldigt "gammal" teknik som på lite sikt kommer att fasas ut till förmån t ex SvxLink.

  -  Men EchoLink är smidigt för dem som vill checka in på SSA-bulletinen från sin mobiltelefon t ex.


Avsikten med DMR-brygan på SK7RFL har aldrig varit att brygga precis all trafik från SvxLink ut på DMR.


Alltför frikostig länkning ökar risken för loopar (rundgång) inom och mellan näten.


Alla kanske inte gillar blandning av analoga och digitala moder.

Detta gäller under helgdagarna.

Vi passar flera talgrupper på SvxLink samt DMR.

  -  Under helgerna lägger vi till de lokala talgrupperna från repeatrarna SK7HW, SK7MO samt SM7HZK.

  -  Under helgerna passar vi även talgrupperna 240 och 2407 på DMR.

Inkommande EchoLink tillåts på flera talgrupper än den lokala.

  -  Annars skulle anslutningen nekats med ett meddelande om att repeatern redan är upptagen.

  -  Det innebär att man kan komma in i ett QSO över SvxLink och/eller DMR.

  -  Vid auto-QSY fås inget meddelande på EchoLink, men man kan följa med genom att trycka PTT inom 15s.

Inkommande EchoLink och DMR, när repeatern är i vila, går fortfarande bara ut lokalt på SK7RFL och SK7RN.

  -  Man kan alltså inte den vägen komma ut på godtycklig talgrupp på SvxLink.

  -  Detta gäller även YSF24078 (SE-SK7RFL) samt D-star DCS010X.

Detta gäller vid SSA-bulletin (även "trivselringen" från SK7RN).

Bulletinen sänds ut på SvxLink talgrupp 24070.

  -  De repeatrar som monitorerar denna talgrupp, kommer automatiskt att koppla upp bulletinen.

  -  På vissa repeatrar kan den vara tidsstyrd.

  -  På övriga SvxLink-repeatrar kan den användaraktiveras med DTMF-kommandot 94 24070 #.

Under bulletinen tillåts inkommande EchoLink utan restriktioner.

  -  Ingen automatisk nedkoppling sker under bulletinen.

  -  Inkommande trafik går då ut på SvxLink talgrupp 24070.

Under bulletinen tillåts inkommande DMR på tg 240721 utan restriktioner.

  -  Detta gäller även YSF24078 (SE-SK7RFL) samt D-star DCS010X.

  -  Inkomnmande trafik går då ut på SvxLink talgrupp 24070.

  -  Bulletinen går ut på de DMR-noder som monitorerar talgruppen 240721.

  -  På övriga noder kan den användaraktiveras (ett PTT-tryck).

Vi har även blivit inbjudna att länka ut detta på Sweden Hub under helgerna.

  -  Detta är ett undantag som bara gäller under dessa tre tillfällen, 24/12 - 31/12 - 1/7.

  -  Sweden Hub finns som rum/reflektor på YSF 89207 och WiresX SE-SWEDENHUB.

  -  På DMR finns Sweden Hub på talgrupp 240216.

  -  På D-star finns Sweden Hub på DCS010J.

SSA-bulletin på SvxLink tg 24070, söndagar 09:00, över bl a SK7RFL och SK7RN.

- Lyssnare över hela landet (via SvxLink, DMR eller EchoLink) är välkomna att checka in.

   - Från andra SvxLink-noder, ge kommandot 9424070#.

   - Från EchoLink, anslut till SK7RFL-R.

   - Från DMR, på talgrupp 240721 (motsvaras av tg 6 (TS1) på SK7RFL).

   - Från D-star, på reflektor DCS010, modul X.

- Vi kör alltid varje söndag, även om det inte finns någon bulle från SSA.

Detta gäller runt tolvslaget på Nyårsafton.

Funktionaliteten är den samma som vid vid SSA-bulletin från Öland.

Enda skillnaden är att vi ligger på talgrupp 240 istället för på 24070.

Mellan 23:30-00:30 ligger SK7RFL och SK7RN fast på talgrupp 240, som når hela Sverige.

  -  Du når nästan alla SvxLink-repeatrar i landet.

  -  SK7RFL och SK7RN är då låsta till talgrupp 240. Ingen annan talgrupp kan väljas. Däremot fungerar auto-QSY.

Under denna tid tillåts inkommande EchoLink utan restriktioner.

  -  Ingen automatisk nedkoppling sker..

  -  Inkommande trafik går då ut på SvxLink talgrupp 240.

Under denna tid tillåts inkommande DMR från tg 240721 utan restriktioner.

  -  Detta gäller även YSF24078 (SE-SK7RFL) samt D-star DCS010X.

  -  Inkomnmande trafik går då ut på SvxLink talgrupp 240.

  -  Trafiken går ut på de DMR-noder som monitorerar talgruppen 240721.

  -  På övriga noder kan den användaraktiveras (ett PTT-tryck).

Till skillnad från bulletintalgruppen, blir det alltid auto-QSY på tg 240 efter 90 sekunder.

  -  De noder som deltagit i trafiken följer med automatiskt.

  -  På övriga noder kan man följa med, genom att trycka PTT inom 15 sekunder.

  -  Därefter kan man följa med, genom att ge DTMF-kommandot 93#.

  -  Ovanstående gäller i tillämpliga delar även för DMR och EchoLink.

  -  Dock fås inget meddelande om QSY. Man kan heller inte ge några kommandon den vägen.

  -  Detta gäller även YSF24078 (SE-SK7RFL) samt D-star DCS010X.

Lördagsringen och Onsdagsringen från Sweden Hub.

Rummet Sweden Hub finns på

  -  Wires-X (27781).
  -  YSF (89207)
  -  D-star (DCS010J)

  -  DMR (240216)

  -  SvxLink (240216) -- Nytt!

Lördagsringen och Onsdagsringen körs normalt kl 20:00.

  -  SSA-bulletinen börjar vanligen kl 20:10 på lördagar.

  -  SK7RFL (och SK7RN) monitorerar YSF 89207 vid dessa tillfällen (endast om repeatern är ledig).

Funktionen är den samma som för inkommande DMR-trafik från SK7RFLs talgrupp 240721.

  -  Inkommande DMR-trafik går endast ut lokalt på SK7RFL och SK7RN.

  -  SM5GXQs Simplexnod bryggar på prov även ut Sweden Hub på SvxLink talgrupp 240216.

  -  För att passa Sweden Hub på andra SvxLink-repeatrar, ge DTMF-kommandot 94 240216 #.

Du kan aktivera Sweden Hub närsomhelst.

  -  Från SK7RFL (ej SK7RN), ge DTMF-kommandot 97 89207 #, eller förkortat 971#.

  -  Från andra SvxLink-repeatrar, ge DTMF-kommandot 91 240216 #.

Passning av flera talgrupper på SvxLink.

SK7RFL passar i utgångsläget andra repeatrars lokala talgrupper.

  -  SK7JL (2407151),

  -  SK5BN (240501),

  * Detta gäller även SK7RN.

Under helgerna utökar vi detta till flera repeatrar i SM7.

  -  SK7HW (240770),

  -  SK7MO (240771),

  -  SM7HZK (2407214).

  * Detta gäller även SK7RN.

Passning av DMR talgrupp 240 och 2407.

Funktionen är den samma som för inkommande DMR-trafik från SK7RFLs talgrupp 240721.

  -  Inkommande DMR-trafik går endast ut lokalt på SK7RFL och SK7RN.

Från fyren Långe Erik ...

Från fyren Långe Erik ...

JO86GQ

... till Långe Jan.

... till Långe Jan.

SK7RFL drivs som en neutral och oberoende repeater.
  -  Den är fristående från klubbtillhörighet.
  -  Det gäller även denna webbplats.
  -  Alla är välkomna att använda SK7RFL, oberoende av klubbmedlemskap.
  -  Repeatern ägs och drivs av SM7CLM och SM7GMD.
  -  SM5GXQ bidrar med konfiguration av SvxLink och Pi-Star samt denna webbplats.
  -  Repeatern behöver stöd i form av (frivilliga) bidrag.

Stöd driften av SK7RFL med ett bidrag!

Swisha till 0736-159836.
Eller gör överföring till bankkonto 9159-025.429-7.